Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Interview Herman Westerink over Soliloquium, een mystieke oefening in verlangen van Willem Teellinck

Datum bericht: 22 augustus 2021

Onlangs verscheen het tweede deel in de serie Mystieke Teksten: Soliloquium, een mystieke oefening in verlangen van Willem Teellinck. Vertaald door Thom Mertens en ingeleid door Herman Westerink. Herman is als wetenschapper werkzaam aan het Titus Brandsma Instituut en als universitair hoofddocent godsdienstfilosofie en interculturele filosofie aan de Radboud Universiteit.

De tekst is vertaald door prof. dr. Thom Mertens, tot 2018 als hoogleraar verbonden aan het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen, instituut voor de studie van de spiritualiteit in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden.

In het nu uitgegeven boek is een uitgebreide inleiding opgenomen van dr. Herman Westerink, wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut en universitair hoofddocent godsdienstfilosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dr. Westerink promoveerde in 2002 op een studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het oeuvre van Teellinck.

> Lees het interview met Herman Westerink in het Reformatorisch Dagblad (16 juli 2020)

> Lees ook het eerdere artikel over Soliloquium, een mystieke oefening in verlangen van Willem Teellinck