Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Ad de Keyzer

Datum bericht: 22 augustus 2021

Vandaag nemen we een kijkje in de keuken bij Ad de Keyzer, vrijwillig wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Ad is een mystieke duizendpoot. Hij promoveerde op het onderwerp liturgische spiritualiteit. Samen met collega’s zette Ad het vormingswerk van het TBI op de kaart. Ook is hij musicus en componist.

Psalmen project
In deze hoedanigheid werkt hij samen met Kees  Waaijman aan het langlopende project om de psalmen opnieuw te vertalen en op muziek te zetten met het oog op een nieuwe vorm van getijdengebed. Kees zorgt voor de vertaling, Ad componeert. Dit levenswerk levert telkens nieuwe uitgaven op. Uiteindelijk vormen alle bundels een handreiking voor biddend leven.

Gapassioneerd Bachliefhebber
Daarnaast is de Keyzer een gepassioneerd Bachliefhebber en kan hij gezien worden als een expert op het gebied van de Matthäus-Passion én de Johannes-Passion. Hij schreef hierover het Bachs grote Passie en vandaag presenteert hij – samen met Paul Verheijen – hun nieuwe boek Bachs onvoltooide Passie. Een spiritueel-liturgische benadering van de vier Johannes-Passionen van Johann Sebastian Bach.

‘Geef mij een computer en een partituur en ik ben volmaakt gelukkig’
Het totstandkomen van zijn nieuwe boek heeft Ad de afgelopen maanden menigmaal uit zijn slaap gehouden. ‘Zo’n boek maken, dat is echt een hels karwei. Het schrijven zelf gaat me prima af. Geef mij een computer en een partituur en ik ben volmaakt gelukkig. Maar het corrigeren van de drukproeven, dat levert een hoop stress op.’

Vele nachtelijke uurtjes
‘Het is een dik boek, ons boek over de Johannes Passie; 450 bladzijdes. Die moet je letter voor letter, woord voor woord, zin voor zin nalezen en corrigeren. Paul en ik deden dit tegelijkertijd; alle 450 bladzijdes. We kregen hiervoor ook maar weinig tijd van de uitgever, dus daar zijn heel wat uurtjes in gestoken.’

Niet onomstreden werkwijze
Ad geeft aan dat hij het ook een spannende tijd vindt: hoe wordt het boek ontvangen? Vinden mensen het mooi, of niet. Ad verklaart deze spanning door erop te wijzen dat zijn manier van werken niet onomstreden is. ‘Wij hebben gekeken naar de teksten van Bach (daar wordt nogal eens minzaam op neergekeken) met – als het ware – een spirituele bril op. Hoe zit de tekst in elkaar? Wat heeft Bach hier zelf mee bedoeld?’

Het gevoel ónder de teksten
‘Het gaat mij om de ervaring ónder de teksten. Wat heeft de tekst óns te zeggen? Wat betekent Bachs Johannes-Passion voor onze eigen levensweg? Als je daarover na wilt denken, dan heb je aan Bach een goeie.’

Herkenning
Wat Ad met het boek wil bereiken? ‘Ik hoor van mensen terug dat mijn boeken hen helpen. Ik ontvang ontroerende brieven en mails van mensen die zich herkennen in de ervaring, en die naar aanleiding van mijn boeken weer verder kunnen op hun eigen levenspad. Daar word ik wel een beetje verlegen van, maar dat vult me ook met een enorme gevoel van voldoening.’

Boekpresentatie Bachs onvoltooide passie 
Adveniat
geeft het boek uit, dat donderdag 27 februari wordt gepresenteerd in de kapel van het Berchmanianum in Nijmegen. Ad kijkt ernaar uit. ‘Er worden enkele fragmenten uit Bachs Johannes-Passion gezongen en de auteurs geven hierbij toelichting. Muziekjournalist Marjolijn Sengers zal een inleiding houden over het belang van dit boek en Leo Fijen verzorgt de presentatie. Het boek is ook verkrijgbaar na de presentatie. Naderhand is het boek te koop in de betere boekhandel en natuurlijk online.

Beluister ook het interview op Radio 1 dat Jurgen van den Berg had met Ad de Keyzer woensdagochtend tussen 6.00 – 7.00 uur: www.nporadio1.nl/gemist (fragment begint bij 51.31s).