Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Johan Oosterman

Datum bericht: 22 augustus 2021

Het Titus Brandsma Instituut heeft een nieuw bestuurslid én een nieuwe voorzitter: Johan Oosterman.

Prof. dr. Johan Oosterman

Johan Oosterman is werkzaam als hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij bestuurslid van drie maatschappelijke organisaties: Stichting Sint Aegten, Vereniging Gelre en met ingang van 1 juni bestuursvoorzitter van het TBI.

Waarom het Titus Brandsma Instituut?
‘Ik heb veel bestuurlijke ervaring. Binnen de faculteit der Letteren heb ik jarenlang veel bestuurlijke functies bekleed. Daarnaast heb ik affiniteit met religieuze en spirituele geschiedenis en cultuur. En het Titus Brandsma Instituut heeft een goede naam, een enorme reputatie. Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om tot het bestuur toe te treden.’

Vroege kennismaking
‘Het zaadje is misschien al veel eerder gepland’, aldus Johan. ‘Mijn kennismaking met het Titus Brandsma Instituut dateert al van begin jaren negentig. In die tijd promoveerde ik in Leiden bij Frits van Oostrom. Frits was op een heel vernieuwende wijze bezig met onderzoek. Hij organiseerde wekelijkse themagroepen voor wetenschappers uit Nederland, Vlaanderen en soms ook Duitsland.’

‘In de themagroep Geestelijk Proza (1992) ontmoette ik Rudolf van Dijk, die op dat moment onderzoek deed naar het Getijdenboek van Geert Grote. Ikzelf was bezig met getijden- en gebedenboeken uit de Zuidelijke Nederlanden. Rudolf en ik hadden in die tijd veel met elkaar te maken.’

Snijvlak literatuurgeschiedenis en religieuze cultuur
‘Mijn promotieonderzoek speelde zich af op het snijvlak van literatuurgeschiedenis en religieuze cultuur. Het onderzoek naar getijden- en gebedenboeken heeft wel verwantschap met het onderzoek aan het TBI. En na mijn promotie heb ik vier jaar gewerkt in Antwerpen. Daar onderhield ik nauwe banden met Tom Meertens en Veerle Fraeters van het Ruusbroecgenootschap.’

Inspiratie door de persoon Titus Brandsma
‘Misschien nog wel langer geleden raakte ik gefascineerd door de persoon Titus Brandsma. Mijn vader had de biografie van Aukes (uit 1985) liggen. Ik begon erin te lezen en was zeer gegrepen door zijn verhaal. Ik las de biografie van voor tot achter.’

‘Ik haal zelf veel inspiratie uit de persoon van Titus Brandsma zelf. Deze inspiratie ervaar ik ook bij de nieuwe collega’s.’

Vertrouwen in de toekomst
‘Ik zie de toekomst van het TBI met vertrouwen tegemoet. Als bestuursvoorzitter zie ik mezelf als iemand die zich niet al te veel met de inhoud bemoeit. Daarvoor is de dagelijkse leiding en zijn de wetenschappers zelf verantwoordelijk. Ik zie mezelf wel als gesprekspartner, een bruggenbouwer, die vanuit een grote betrokkenheid bij het instituut en de onderzoekslijnen mee kan kijken naar de uitdagingen van het TBI.’

Johan Oosterman in actie:
Lees, luister of bekijk de lezing die Johan gaf over Maria van Gelre. Haar gebedenboek stond centraal in de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre: https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2018/terugblik-2018/18-12-12-maria-gelre-beeld-lezing/.

Johan op de fiets:
Lees de blog van Johan Oosterman, waarin hij per fiets 22 steden bezoekt die in 1418 in opstand kwamen tegen de hertog van Gelre (http://histlit-nl.blogspot.com)

Bij het klooster Graefenthal (nabij Goch, ooit een Gelderse stad), waar van 1251-1376 de graven en hertogen van Gelre werden begraven.