Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Aanmelden Studieweek Mystiek over natuurmystiek van Thomas Merton

Datum bericht: 22 augustus 2021

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken waarin Kick Bras de Studieweek Mystiek aanprijst.

De Studieweek 2021 wordt dit jaar georganiseerd van maandag 5 tot en met donderdag 8 juli en staat geheel in het teken van de natuurmystiek van Thomas Merton. Kick Bras verzorgt deze vier-daagse studieweek en samen met hem bestudeert u de lyrische natuurobservaties uit de dagboeken van Thomas Merton. U ontdekt de spirituele, ja, mystieke wijze, waarop hij de natuur beleeft. U zult ook merken dat leven in de natuur, zich verbonden voelen met bomen en planten, vogels en herten, een onlosmakelijk onderdeel zijn van Mertons spirituele zoektocht en groei.

Fysiek én online
De Studieweek Mystiek zal dit jaar anders zijn dan andere jaren. Met het oog op de huidige coronamaatregelen is een kleine groep deelnemers fysiek aanwezig in de kapel van het Berchmanianum (Houtlaan 4. 6525 XZ Nijmegen). Het maximale aantal deelnemers dat fysiek aanwezig kan zijn in het Berchmanianum is bereikt.

Livestream en terugkijken
U kunt de Studieweek via een livestream volgen. Het is ook mogelijk om in uw eigen tijd de colleges online terug te kijken. De colleges blijven zeker drie maanden voor u beschikbaar.

Kosten
De prijs voor de Studieweek Mystiek is € 100,-. Voorafgaand aan de Studieweek ontvangt u de toegangslink tot de livestream en een link naar de locatie waar de colleges terug te kijken zijn.

Aanmelden
Het is niet meer mogelijk om u aan te melden.

Groene spiritualiteit
Onder leiding van Kick Bras ontdekt u ook Mertons verbondenheid met grote voorgangers onder natuurvorsers en milieuactivisten. Daarom heeft zijn mystieke beleving ook een scherpe maatschappijkritiek tot gevolg en krijgt hij steeds meer oog voor de vernietigende werking van de menselijke exploitatie van de natuur. Zo zijn bij hem mystieke natuurbeleving en protest tegen natuurvernietiging verenigd en leidt zijn monastieke visie op de natuur uiteindelijk tot een ecologische ethiek.

Een onuitsprekelijk paradijs
Een onuitsprekelijk paradijs, ‘this unspeakable Paradise’, zo noemt Thomas Merton de plek in het bos, waar zijn kluis staat en waar hij het getjirp van de wakker wordende vogels hoort. Even verderop noemt hij het  ‘o paradijs van eenvoud, zelfbewustzijn – en zelfvergetelheid, vrijheid, vrede.’

Wel vaker noemt hij de bosrijke omgeving van het klooster een paradijs. Hij voelt zich er als Adam, in harmonie met de dieren, in verbondenheid met God. Maar dit paradijs wordt wel ernstig bedreigd. Door menselijke overmoed die de techniek gebruikt om het paradijs te exploiteren en aan zich te onderwerpen. Merton gaat zich steeds sterker hiertegen uitspreken en steeds meer nadruk leggen op de verbondenheid van mensen met Gods schepping. Zijn natuurmystiek mondt uit in ecologische ethiek.

Opbouw van de Studieweek
Dag 1 (maandag 5 juli): Mertons visie en beleving natuur 

We beginnen met aan de hand van Louteringsberg en zijn dagboeken te zien hoe de visie op en beleving van de natuur zich ontwikkeld heeft in het leven van Merton.

Dag 2 (dinsdag 6 juli): Bronnen Merton
Op de tweede dag onderzoeken we de theologische, monastieke en ecologische bronnen waaruit Merton rijkelijk geput heeft.

Dag 3 (woensdag 7 juli): Contemplatie
Op de derde dag komt aan de orde welke betekenissen de natuur heeft voor Mertons contemplatieve levensvisie.

Dag 4 (donderdag 8 juli): Ecologisch bewustzijn
En op de vierde dag gaan we nader in op de inzet die Merton getoond heeft voor een ecologisch bewustzijn met het oog op een houdbare schepping.

De collegetijden zijn iedere dag:

10.00-10.45 uur
11.15-12.00 uur
13.30-14.15 uur
14.45-15.30 uur

Kosten
De prijs voor de Studieweek Mystiek is € 100,- voor zowel fysiek aanwezig zijn als online. Dit is inclusief de syllabus met vele van Mertons teksten over de natuur, vertaald in het Nederlands.

Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is als geassocieerd onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut. Hij heeft veel gepubliceerd over spiritualiteit. Zo schreef hij Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst, over spiritualiteit in de landschapsschilderkunst.

Naar aanleiding van deze Studieweek Mystiek verschijnt in juli bij uitgeverij Berne zijn boek Een onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van Thomas Merton. Over dit nieuwe boek zegt Kick Bras:

Ik ben al vele jaren met Thomas Merton bezig. Maar nog nooit heb ik zoveel van zijn teksten genoten als nu ik mij concentreerde op zijn groene spiritualiteit en zijn natuurmystiek. En dat vooral hoop ik deze week over te brengen.’

U kunt het boek aan het eind van de Studieweek bij Kick Bras aanschaffen.

Meer weten over Thomas Merton?
Bezoek de website van de Vrienden van Thomas Merton. De levensloop van Thomas Merton en de filmpjes verzameld op de videopagina, zijn zeer informatief.

> Algemene voorwaarden Studieweek Mystiek

Aanmelden
Aanmelden is niet meer mogelijk.