Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Hoogleraar Marc De Kesel: ‘De christelijke traditie is een ruziënd parlement’

Datum bericht: 23 augustus 2021

Bij het woord ‘mystiek’ denk je al gauw aan onthechting, aan één worden met God. Voor Marc De Kesel draait het juist om de spanning tussen de mens en God. ‘God wil niet ‘een geloof’, God wil geloof in Hém. Dat is iets totaal anders. Niet wat of wie wíj zeggen dat God is, is God; alleen God is God.’

Marc De Kesel, hoogleraar theologie aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. (beeld Dick Vos)

Marc De Kesel, hoogleraar theologie aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. (beeld Dick Vos)

We hebben afgesproken op de werkkamer van Marc De Kesel in Nijmegen, waar hij regelmatig verblijft als onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut en als hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Hij is een begenadigd en begeesterd spreker en geregeld gaat zijn betoog gepaard met een sappige Vlaamse schaterlach.

De aanleiding voor dit gesprek is zijn jongste boek over mystiek: Ik, God en mezelf. Mystiek als deconstructie.

Lees hier het hele interview (pdf, 3,4 MB).