Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Historische boekcollectie ontrafeld: 'Een archeoloog die de lagen van de tijd blootlegt'

Datum bericht: 21 december 2022

De archeologie van een kloosterbibliotheek

De Nijmeegse Universiteitsbibliotheek herbergt de 44 laatmiddeleeuwse handschriften en bijna 600 oude drukken van vrouwenklooster Soeterbeeck. In hun 8 februari 2023 te verschijnen boek beschrijven Hans Kienhorst en Ad Poirters (TBI) wat deze boeken de afgelopen eeuwen hebben meegemaakt en hoe ze telkens van betekenis veranderden. Hun aanpak is die van een archeoloog die de lagen van de tijd blootlegt.

Tekst: Bea Ros
Foto’s: Anton Houtappels

Twaalf jaar waren Hans Kienhorst en Ad Poirters, beiden filoloog en boekhistoricus, in de ban van de Collectie Soeterbeeck. Wat in 2010 begon met een lezing dijde uit tot een steeds groter verhaal met steeds meer lagen.
En eigenlijk moeten we nog iets verder terug, naar een gesprek rond 2000 in een treincoupé tussen Kienhorst en pater Rudolf van Dijk, de laatste pastor van Soeterbeeck. De laatste vertelt over de laatmiddeleeuwse handschriften van het klooster en zijn onderzoek ernaar. Kienhorst mag een kijkje nemen in de kluis van de UB en ook zijn onderzoekershart begint sneller te kloppen. “We hebben het boek aan Van Dijk opgedragen”, vertelt Poirters. “Hij is de geestelijke grootvader ervan.”

Dat boek, ruim zevenhonderd pagina’s, hebben ze geschreven volgens een vernieuwende archeologische benadering. Wat die behelst, laat zich het beste vertellen langs de lijnen van enkele cruciale episodes.

> Lees het hele interview op de website van Radboud Erfgoed

dsc_5818e70_kienhorst_en_poirtersAd Poirters (links) en Hans Kienhorst bestuderen boek V 118 uit de Collectie Soeterbeeck

Boekpresentatie

Op woensdag 8 februari 2023, van 18.45 tot 21.00 uur, is iedereen van harte welkom bij de feestelijke presentatie van het boek: 'Book Collections as Archaeological Sites: A Study of Interconnectedness and Meaning in the Historical Library of the Canonesses Regular of Soeterbeeck' (Turnhout: Brepols).

> Meer informatie over de boekpresentatie