Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Leestip | Nieuwste publicaties van TBI medewerkers

Datum bericht: 17 mei 2023

De medewerkers van het Titus Brandsma Instituut zijn productieve schrijvers. Recent zijn er weer een aantal bijzondere publicaties verschenen, hieronder leest u een introductie op deze nieuwe werken.


֎

Marc de Kesel & Ad de Keyser: Oog in oog met de wond

'Essays over Tomas, kunst & pijn'Oog in oog met de wond

In de overvloed aan beelden - die we dagelijks onvermoeibaar consumeren - staan steevast pijn en lijden centraal. Ook anno 2023 blijven we gefascineerd naar die pijn en dit lijden kijken.

In de liederen die we zingen, worden deze thema’s keer op keer verklankt. We blijven kennelijk geloven dat het lijden er niet hoeft te zijn, dat het weggewerkt kan worden. Maar dat belet ons niet dat we er telkens weer met volle aandacht naar staren en naar luisteren. We blijven al onze zintuigen voor het lijden openstellen. We hebben het zelfs tot een filosofisch thema verheven: bestaat er een relatie tussen de zin van het leven en de zin van het lijden?

Oog in oog met de wond: in tal van kunstvormen is dit het centrale thema. Wandelend door de wereld van de schone kunsten, presenteren de essays in dit boek een reflectie over onze blik op pijn en lijden, over de wond die ons als mens tekent. Het verhaal van de ongelovige Tomas, die zijn hand in de wond van de verrezen Jezus steekt, vormt daarbij een leidraad. Het boek presenteert een waaier aan manieren hoe we de wond kunnen aanraken in de overtuiging dat daardoor iets als heling en heelwording dichterbij komt.

Met bijdragen van: Wessel Stoker, Daan Van Speybroeck, Inigo Bocken, Marc De Kesel, Ad de Keyzer, Oane Reitsma, Frank G. Bosman, Kick Bras en Hettie Berflo.

> bestellen

֎

Marc De Kesel: Seks in biopolitieke tijden

'Levenskunst met Foucault en Lacan' 

seks_in_biopolitieke_tijden_de_kesel_9789024451814_w215_h350
Seks is geen zaak van regels en wetten, maar van  levenskunst, stelt Michel Foucault in zijn Geschiedenis van de seksualiteit. Filosoof Marc De Kesel gidst ons vlot en helder door het labyrint van Foucaults filosofische analyses. Hij schuwt ongemakkelijke waarheden niet en laat zien dat seks, macht en levenskunst nauw met elkaar verweven zijn.

Foucault richt zijn scherpste pijlen op de psychoanalyse en haar ‘theorie van het verlangen’. Moeten wij inderdaad van het concept ‘verlangen’ af, zoals hij beweert? Met Jacques Lacan legt De Kesel argumenten op tafel om daaraan te twijfelen. Daarmee is niet het hele idee van de levenskunst van de baan, maar een ‘kritische theorie’ is meer dan welkom om de moraliserende listen van de levenskunst te ontzenuwen. Ethiek begint volgens De Kesel pas voorbij moralisering.

Dit boek geeft een verhelderend commentaar op Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit biedt nieuwe inzichten over ethiek, seks en levenskunst.

> bestellen

֎

Krijn Pansters & David B. Couturier: Lesser Ethics

'Morality as Goodness-in-Relationship' Cover Lesser Ethics

Deze interdisciplinaire bundel probeert een nieuwe, meer relationele methodologie voor moraal en deugd in onze tijd uit te werken. Het doet dit door in te gaan op de vraag hoe we de intellectuele en spirituele traditie van de minderbroeders ('minderen'), in het bijzonder haar articulatie van morele goedheid en zorg voor het algemeen welzijn, relevant en vruchtbaar kunnen maken voor een hedendaagse ethische praktijk.

De behandelde thema's omvatten:

 • moreel handelen en de economie van het algemeen welzijn
 • institutionele integriteit en organisatorische deugdzaamheid
 • tolerantie en respect
 • broederschap en vriendschap
 • exegese en ethische vorming
 • heiligen als ethische rolmodellen
 • lijden en ontbering als bron van kracht
 • ethische voorbeeldfunctie
 • milieu-engagement
 • de rechten van en zorg voor schepselen
 • de ervaring van verlies en loslaten
 • moraliteit als verantwoordelijkheid
 • deugd als een moreel en spiritueel pad voor persoonlijke groei

> bestellen

Nieuwsgierig naar de boeken die onze medewerkers schrijven? Op deze overzichtspagina zijn ze allemaal te vinden.