Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Nieuwe leerstoel slaat brug naar faculteit Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen RU

Datum bericht: 22 augustus 2021

Marc De Kesel bezegelt met zijn deze maand uit te spreken oratie de lang gekoesterde wens om de banden aan te halen met de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. ‘Voor de toekomst van ons instituut is de samenwerking met de faculteiten essentieel.’

De Kesel (64) spreekt op 19 mei zijn oratie uit als hoogleraar Theologie, Mystiek en Moderniteit, een nieuw door de faculteit ingesteld buitengewoon hoogleraarschap. Hiermee borgt het Titus Brandsma Instituut volgens De Kesel de aanwas van een nieuwe generatie jonge onderzoekers. Het aan de leerstoel gebonden promotierecht stelt De Kesel immers in staat de komende jaren enkele promovendi aan te stellen. Eén van hen is inmiddels met zijn onderzoek gestart. “Als over drie jaar mijn leeropdracht afloopt, hoop ik met een handvol promovendi al een heel eind van de weg te hebben afgelegd.”

Een verjonging van de wetenschappelijke staf is volgens De Kesel welkom omdat vanuit een traditionele voedster van het TBI – de Carmelstichting – de aanwas stagneert. “Het potentieel van vrijgestelde intellectuelen dat voorheen door Karmel werd geleverd slinkt. Er wordt momenteel mét succes wel gewerkt om ook vanuit andere ordes en congregaties wetenschappelijke medewerkers bij ons instituut te betrekken, maar dat neemt niet weg dat een aanwas vanuit de faculteit zeer welkom is.” Ook het facultair onderwijs dat De Kesel gaat verzorgen kan aan dat laatste gaan bijdragen, is de gedachte.

De Kesel hoopt vanuit zijn leerstoel niet alleen bij te dragen aan de samenwerking met de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, maar ook met de Letterenfaculteit, waarmee voorheen al nauw is samengewerkt voor het onderzoek naar de Moderne Devotie. “We zetten die lijn nu door via het onderzoek naar de mystieke wortels van de moderne kunst”, aldus De Kesel. Voor een van zijn onderzoeksvelden – de invloed van de mystiek-spirituele traditie op de moderne beeldende kunst – is binnen deze faculteit al contact gelegd voor een nieuw samenwerkingsverband, terwijl een doctorandus van De Kesel nu al door een collega uit die faculteit mede wordt begeleid.

Een eigengereide Drievuldigheid: theologie, mystiek en moderniteit. Oratie Marc de Kesel. Woensdag 19 mei, 15.45 uur. De capaciteit in de aula is beperkt. Alleen nog online te volgen via deze link www.ru.nl/aula/livestream.