Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Schrijf je nu in voor collegereeks Omvorming

Datum bericht: 22 augustus 2021

De geestelijke weg wordt vaak beschreven aan de hand van termen als vorming en omvorming. Het zijn termen die duiden op processen. Hiermee wordt geprobeerd inzicht te geven in de dynamische relatie tussen God en mens. In deze collegereeks staan we vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding stil bij omvormingsprocessen.

Anne-Marie Bos en Herman Westerink starten deze collegereeks vanwege de huidige coronamaatregelen online vanaf woensdag 3 februari 2021. Na de lockdown zullen we – indien mogelijk – blended verder gaan. Dus fysiek én online tegelijkertijd.

Psalmen lezen in tekstcollege
In het tekstcollege leest u samen met Anne-Marie psalmen. In de psalmen wordt op velerlei wijzen processen van omvorming verwoord, bijvoorbeeld met het werkwoord ‘keren’. Waar keer je je van af? Waar keer je naar toe? Hoe wordt terugkeer mogelijk? Hoe zit het met de ‘keer’ van God?

Soliloquium. Een mystieke oefening in verlangen
Vervolgens diept u in het thematiekcollege uw verstaan van omvormingsprocessen uit, aan de hand van de Zeeuwse predikant Willem Teellinck (1579-1629), die bekend staat als ‘de gereformeerde Thomas à Kempis’. Van hem kennen we een prachtige mystieke tekst, Soliloquium. Deze tekst leest u in het college vanuit het oogpunt van omvorming.

Collegereeks en coronamaatregelen
De collegereekst start woensdag 3 februari en loopt tot 17 maart 2021. Er wordt online gestart. Als de lockdown voorbij is kan het onderwijs – indien mogelijk – weer blended verdergaan. In het Titus Brandsma Memorial aan de Stijn Buijsstraat in Nijmegen én online via de digitale leeromgeving Brightspace.

Data/tijd: 3, 10, 24 februari, 3, 10, 17 maart (reserve 24 maart) 2021
Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur
Plaats: De collegereeks zal online van start gaan i.v.m. de nu geldende coronamaatregelen. Als de lockdown voorbij is, wordt de collegereeks – indien mogelijk – blended gegeven in het Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen én online via Brightspace.
Prijs: € 355,-. U kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 455,-. De prijs is inclusief de kosten voor het boek Soliloquium. Heeft u het boek eerder aangeschaft, dan verrekenen we de kosten met het inschrijfgeld.
Docenten: Anne-Marie Bos en Herman Westerink
Lesmateriaal: Het lesmateriaal voor het tekstcollege wordt digitaal beschikbaar gesteld. Voor het themacollege is het boek Soliloquium lesstof.
Inschrijving: Voor 20 januari 2021 via aanmeldingsformulier downloaden, invullen, afdrukken, scannen en opsturen via mail.
(invullen + handtekening mailen naar: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl t.a.v. Ria Heerema)