Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Terugkijken inaugurele rede prof. dr. Inigo Bocken

Datum bericht: 22 februari 2022

Dinsdag 15 februari 2022 om 16.00 uur hield prof. dr. Inigo Bocken zijn inaugurele rede met als titel 'Wederkerigheid Mystieke fabel of contemplatieve eros?'

Spanning tussen mystiek en theologie
Inigo BockenDe inaugurale rede van Inigo Bocken behandelt de vraag naar de spanning tussen ‘mystiek’ en ‘theologie’ aan de hand van het werk van Michel de Certeau.

Aan de hand van Certeau’s beschrijving van de ontmoeting tussen de geleerde Jean-Joseph Surin en een ongeletterde jongeling in de 17de eeuw wordt duidelijk gemaakt dat er niet zozeer sprake is van een scheiding tussen mystiek en theologie, maar van een uitdagend spanningsveld tussen theorie en praxis, contemplatie en actie.

De Ignatiaanse en Karmelitaanse tradities kunnen gelden als denkscholen waarin deze vernieuwde verhouding geoefend wordt. Zo kan de mystieke theologie ontwikkeld worden als een ‘wetenschap van het niet-weten’ die midden in de praxis staat.

Vruchtbare samenwerking
De inrichting van de leerstoel mystieke theologie aan de KU Leuven bevestigt de uitstekende relatie tussen de twee faculteiten; de Leuvense en de Nijmeegse. Deze leerstoel versterkt nog eens de vruchtbare samenwerking tussen het instituut voor de studie van de spiritualiteit aan de Leuvense faculteit en het Titus Brandsma Instituut.
De oratie van prof. dr. Inigo Bocken is terug te kijken via YouTube