Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Boek Titus Brandsma, van held tot heilige binnenkort in de boekhandel

Datum bericht: 26 november 2021

Titus Brandsma, van held tot heilige zal binnenkort verschijnen naar aanleiding van de op handen zijnde heiligverklaring van Titus Brandsma, de historische figuur met vele gedaantes: hij was karmeliet, poëet, mysticus, filosoof, journalist en uiteindelijk martelaar. Sinds 1923 was hij ook hoogleraar aan de toenmalige Faculteit der Letteren en Filosofie van de nieuw opgerichte Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1932 en1933 was Brandsma rector magnificus van de wat nu de Radboud Universiteit heet. 
Bestel het boek Titus Brandsma, van held tot heilige nu

Om hem te eren hebben de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit en het Titus Brandsma Instituut dit boek samengesteld. Ze zijn hierin ondersteund door het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, de bisschop van ’s Hertogenbosch, Mgr. de Korte en door de Orde van de Broeders en de Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.

De auteurs 
De auteurs van het boek Titus Brandsma, van held tot heilige belichten verschillende aspecten van het leven en het werk van Brandsma als Nijmeegse hoogleraar.

Het boek opent met een voorwoord van bisschop Gerard de Korte. Vervolgens beschrijftChristoph Lüthy de weg van de arrestatie van Brandsma tot zijn gehoopte heiligverklaring. Jan Brabers schrijft over Titus Brandsma als hoogleraar en rector. Inigo Bocken plaatst Brandsma in het licht van de intellectuele ontwikkelingen in zijn tijd. Elisabeth Hense plaatst Titus Brandsma in de context van de mystiek. Peter Nissen beziet Titus Brandsma vanuit het perspectief van de oecumene. Ria van den Brandt schrijft over Titus Brandsma en de Shoah. En Marc De Kesel reflecteert tot slot over wat ‘heiligheid’ betekent in de eenentwintigste eeuw.
> Over de auteurs van Titus Brandsma, van held tot heilige

'Pen, palm en prikkeldraad. Een introductie'
Lees alvast het hoofdstuk Pen, palm en prikkeldraad. (pdf, 3 MB)
Een introductie door Christoph Lüthy, hoogleraar Geschiedenis van de filosofie en wetenschap aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.