Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Toewijding: 4 lezingen en kloosterweekend

Datum bericht: 3 november 2022

De School voor Spiritualiteit van het Titus Brandsma Instituut presenteert:​

Toewijding 
Spiritualiteit als persoonlijk leiderschap

Toewijding, een spiritueel thema dat verschillende betekenislagen heeft, betreft de relatie van het zelf tot iets of iemand anders. Hoe werkt die relationele dynamiek? Als aspect van het spirituele proces draait toewijding om een keuze die het bestaan in grote mate bepaalt. Opvallend is dat het proces van toewijding in christelijke scholen van spiritualiteit veel overeenkomsten vertoont met huidige vragen rond commitment en loyaliteit. Er zijn ook verschillen die ons in deze tijd een spiegel voorhouden, waarvan we kunnen leren in ons eigen leven. Het programma bevat drie onderdelen:

1. Introductie-avond te Utrecht

Maandag 22 mei 2023; Stiltecentrum, Hoog Catharijne

Op deze introductie-avond maken we kennis met het thema ‘Toewijding’ als voorbereiding op het retraiteweekend (zie hieronder). We gaan nader in op het thema vanuit het perspectief van persoonlijk leiderschap en zullen aan de hand van een presentatie, een tekstlezing en een reflectie samen in kaart brengen hoe dit thema nader persoonlijk ingevuld kan worden en kan doorwerken in het leven en werken van iedere deelnemer.

2. Retraite-weekend te Zundert

Vrijdag 9 juni 15u – zondag 11 juni 2023 14u; Abdij Maria Toevlucht, Zundert

Tijdens deze retraite gaan we verder aan de slag met het thema ‘Toewijding’. Aan de hand van presentaties, gesprekken en teksten gaan we op zoek naar de (mogelijke) betekenis van een spiritualiteit van toewijding voor persoonlijk leiderschap. We leven mee in het ritme van de kloostergemeenschap. Naast verdiepingsactiviteiten is er uiteraard ook ruimte voor recreatie. Begeleiding door Edwin van der Zande en Krijn Pansters.

3. Lezingencyclus (maart-mei 2023)

Aanvullend is er een reeks van vier lezingen over het thema ‘Toewijding’. Deze zijn:
1. Toewijding bij Etty Hillesum door Judith Koelemeijer (Nijmegen, 9 maart 2023, TBM, Stijn Buysstraat 11)
2. Toewijding bij Titus Brandsma door Inigo Bocken (Nijmegen, 30 maart 2023, TBM, Stijn Buysstraat 11)
3. Toewijding bij Thomas Merton door Willy Eurlings (Utrecht, 20 april 2023, Stiltecentrum, Hoog Catharijne)
4. Toewijding bij Henri Nouwen door Barbara Zwaan (Den Haag, 25 mei 2023, Willibrordushuis, Oude Molstraat 35)

De lezingen vangen aan om 19.30 uur. U kunt de lezingen ook apart volgen.

De inschrijftermijn voor het Kloosterweekend sluit op 29 mei 2023.

Het totale pakket Lezingen en Kloosterweekend is 420 EURO (pilot prijs).

Aanmelden kan via dit formulier

Voor meer informatie:
Edwin van der Zande, edwin.vanderzande@titusbrandsmainstituut.nl
Krijn Pansters, krijn.pansters@titusbrandsmainstituut.nl

Download bovenstaande programma hier. (pdf, 892 kB)

Wat is de school voor spiritualiteit?

De School voor Spiritualiteit is er voor mensen (in organisaties) die hun eigen spiritualiteit en levensoriëntatie willen leren ontdekken, doorgronden en/of verdiepen. Doel is het beschrijven, begrijpen en begeleiden van het spirituele proces. Verinnerlijken, bewust worden, taal geven en kritisch reflecteren op de persoonlijke levenshouding zijn aspecten van het spirituele proces. Ons uitgangspunt is dat dit proces niet losstaat van de maatschappelijke context waarin mensen actief zijn. Voor de begeleiding ontlenen we spirituele thema’s uit christelijke religieuze tradities en scholen van spiritualiteit, zoals die van de benedictijnen, cisterciënzers, kartuizers, franciscanen, karmelieten en moderne devoten. De School voor Spiritualiteit biedt een dialogische ruimte, waarin een vruchtbare wisselwerking plaatsvindt tussen wijsheidsbronnen en persoonlijke ervaringen. Een ruimte waarin samenspraak en tegenspraak met de tradities de kern van het leerproces zijn. Zie de website: https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/school-spiritualiteit/