Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Zin en onzin in de wereld van de mystiek

Datum bericht: 22 augustus 2021

Spiritualiteit, mystiek, mindfulness, het zijn populaire begrippen. Met Marc De Kesel, één van de twee directeuren van het Titus Brandsma Instituut (TBI) en ‘mystiekprofessor’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen spreekt met Peter van Overbruggen van het tijdschrift Roerom over de zin en onzin in de wereld van de mystiek.

Wat verstaat u onder mystiek?
“De term ‘mystiek’ staat doorgaans voor een doorleefde relatie van de mens met God, het goddelijke, het heilige, of hoe je dit naamloze mysterie ook noemt. Bij het TBI beperken we ons tot de christelijke mystiek, en studeren we op een lange traditie van teksten waarin die relatie uitvoerig wordt beschreven. Topnamen hier zijn: Bernardus van Clairvaux, Hadewijch, Meister Eckhart, Ruusbroec, Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Simone Weil.“

Wat ziet u als de kerntaak van het Titus Brandsma Instituut?
“We zijn geen missionaire instelling, maar we zijn ons wel bewust van onze erfenis en identiteit en die moeten we op de kaart houden. Daarom studeren we hard op de christelijke mystiek in de geest van onze naamgever Titus Brandsma. Ook al is de impact van de confessies tanende, religie blijft – ook via spiritualiteit en mystiek – in de samenleving een belangrijke rol spelen. De Radboud Universiteit heeft als taak het discours daarover levend te houden. Ze hoeft niet belijdend te  wel leidend in de reflectie daarover.”

Hebt u nog een opbeurendeboodschap voor onze lezers in dezeperiode die hun en veel anderen steeds zwaarder begint te vallen?
“De mystiek kan je geen directe oplossingen bieden. Maar ze biedt je wel een traditie waarin vragen diepgaand aan de orde worden
gesteld, vragen die op de een of andere manier altijd ook de jouwe zijn. De mystiek helpt je misschien niet je eigen vragen op te lossen, maar ze wel te stellen. Daarover gaat het in wat zo mooi het mystieke ‘niet-weten’ heet.”

Lees het hele artikel  Mystiek of de zoektocht naar het IK’, Roerom april 2021