Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Nieuws uit 2019

Tekst van Geert Grote gebruikt bij vertaalwedstrijd

Elk najaar worden er vertaalwedstrijden Grieks en Latijn voor scholieren en volwassenen georganiseerd, de ‘Klassieke Olympiaden’. Het organiserend comité heeft dit jaar voor de opdracht Latijn voor volwassenen gekozen voor een fragment uit een tekst van Geert Grote (1340-1384), de grondlegger van de Moderne Devotie. Naar hem wordt op het TBI veel onderzoek gedaan. Lees verder.

Promotie Esther van der Vate: In Godt. Een fraseologisch onderzoek naar de orativiteit van Maria Petyt

Woensdag 18 december promoveert drs. Esther van der Vate op een studie naar de biddende dynamiek in het leven van de Karmelitaanse kluizenaarster Maria Petyt (1623-1677). In haar proefschrift onderzoekt Esther met linguïstische software statistisch significante woordcombinaties in een bloemlezing van haar brieven. Lees verder.

Beluister het interview van Joop van der Elst met Inigo Bocken over Cusanus’ De blik van God

TBI directeur Inigo Bocken heeft een geheel herziene vertaling gemaakt van De visione Dei van de 15e eeuwse filosoof, theoloog, wiskundige, kardinaal en politicus Nicolaas van Cusa. De titel: De blik van God. Beluister het interview van Joop van der Elst met Inigo Bocken over het belangrijkste boek uit Inigo’s leven. Beluister het interview. Beluister het interview.

Boekpresentatie Waarom laat God ons lijden? (maandag 9 december)

Voor het eerst verschijnt bij Uitgeverij Sjibbolet de Nederlandse vertaling van de veelgehouden en besproken voordracht van Karl Rahner: Waarom laat God ons lijden? Inigo Bocken verzorgde de vertaling van deze korte tekst en schreef tevens de inleiding. Het boek wordt maandag 9 december in Amsterdam gepresenteerd. Lees verder.

Internationaal goed bezochte conferentie Mystiek en/als Liefdestheorie

Op 28 en 29 november bezocht een zeer internationale groep van ongeveer vijftig deelnemers de TBI-conferentie Mystiek en/als liefdestheorie. Wetenschappers en andere geïnteresseerden waren er om te bespreken wat liefde is. Dit is een mysterie waarover christelijke mystici altijd diep hebben nagedacht. Lees het verslag.

Artikelen van Titus Brandsma over Geert Grote vertaald

Titus Brandsma schreef in oktober – november 1938 een zestal artikelen over Geert Grote in de Gelderlander. De eerste drie zijn nu vertaald in het Engels. Lees verder.

Ruim 400 bezoekers bij lezing Marc De Kesel over de Liefde

Een goede relatie? Hoe doe je dat? Over dit onderwerp sprak Esther Kluwer, psycholoog en bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit. Wat zijn de do’s en don’ts in relaties en het belang van verbondenheid en autonomie. Daarna sprak Marc De Kesel zeer gedreven en vol passie over mystiek, vervulling en verlangen en de betekenis van liefde. Lees het verslag.

De liefde een ‘gewonigheid’? Betoog ter introductie avond: Een goede relatie. Hoe doe je dat?

Marc De Kesel houdt woensdagavond 27 november een lezing over de liefde. Tijdens deze avond, georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en Radboud Reflects, zal de liefde van verschillende kanten belicht worden. Om alvast een beetje in de stemming te komen, schreef Mark De Kesel een prikkelend betoog. Lees het betoog.

De nieuwe Kloosterbijbel is er

Begin november zag een nieuwe uitgave van de Kloosterbijbel, in de Willibrordvertaling, het licht. Hierin opgenomen een serie kleurenkaternen over hoe kloosterlingen omgaan met de bijbel. Een prachtige uitgave. De Kloosterbijbel is een complete huisbijbel in de Willibrordvertaling, aangevuld met 11 kleurenkaternen met interessante informatie over het kloosterleven in de breedste zin van het woord.Lees verder.

Bestel nu kaarten voor de avond over de liefde (woensdag 27 november): Een goede relatie. Hoe doe je dat?

Waarom is het zo moeilijk een duurzame liefdesrelatie te onderhouden? Een goede liefdesrelatie heeft niet alleen een positieve invloed op je welzijn, maar bovendien ook op je gezondheid en je algehele functioneren, stelt psycholoog Esther Kluwer. Niet onbelangrijk dus. Filosoof Marc De Kesel vult aan dat liefde zo ingewikkeld is omdat het draait om de tegenpolen verlangen en vervulling. Heel wat mystieke teksten gaan over liefde, en anders dan we denken, leggen die de heerlijke onoplosbaarheid van de liefde bloot. Een verrassend perspectief dus dat heel wat van ons gemoraliseer over liefde onderuit haalt. > Bestel nu kaarten.

Boek Martiaal en theatraal. De jezuïeten in Ravenstein (1643-1772) binnenkort in de winkel

Vanaf eind november 2019 ligt een fraai geïllustreerd boek over de jezuïeten in Ravenstein in de winkel. Het betreft een rijke bronneneditie over de voor- en tegenspoed waarmee gelovigen, ketters, twijfelaars, zondaars en heiligen in de zeventiende en achttiende eeuw te maken hadden. Charles Caspers schreef de inleiding. Op woensdag 27 november 2019 zal het eerste exemplaar te Ravenstein worden aangeboden aan Mgr. G.J.N. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch. > Lees verder.

Conferentie over Mystiek en/of Liefdestheorie (28 en 29 november 2019)

Donderdag 28 en vrijdag 29 november vindt in Nijmegen de Engelstalige conferentie plaats: Mysticism and/as Love Theory. We besteden aandacht aan onderzoek naar theorieën van liefde uit de christelijke mystieke traditie én aan onderzoek naar de invloed van traditionele mystieke theorieën over de liefde op moderne liefdestheorieën.
Gerenommeerde wetenschappers geven een lezing over liefdestheorieën, het verlangen van mystici, gepassioneerde liefde en erotiek. > Lees het hele programma en meld u aan.

Catharijnendag 2019

Op vrijdag 22 november vormt het Museum Katharinenhof in Kranenburg het idyllische kader voor de Catharijnendag. Dit evenement, met voordrachten over actuele maatschappelijke debatten in de geest van de Devotio Moderna, wordt dit jaar georganiseerd door het Katholisches Bildungsforum/KBW Kleve en wordt ondersteund door Euregio. Dit jaar staat de relatie tussen individu en gemeenschap centraal. Lees verder.

Boekpresentatie nieuwe vertaling visioen Julian of Norwich Als de liefde alles wordt 7 november

Als de liefde alles wordt is het eerste boek in de reeks ‘Mystieke teksten’, een nieuwe serie onder redactie van het Titus Brandsma Instituut en uitgegeven bij de uitgeverijen Halewijn (BE) en Berne Media (NL). Als de liefde alles wordt bevat twee teksten van de Engelse mystica Julian of Norwich in een nieuwe vertaling door Gerda Valkenborgh. Het boek wordt donderdag 7 november gepresenteerd. Toegang is gratis. Lees verder.

Hoe de nonnen nader tot God konden komen

Het voormalige Sint-Agnesklooster aan de Beekstraat in Arnhem was in de 16de eeuw een belangrijk centrum van mystiek en spiritualiteit. Voor theologe Ineke Cornet, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut, aanleiding om meer dan tien jaar diepgaand onderzoek te verrichten naar preken over mystiek uit dit klooster. In 2011 is ze daarop gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dinsdag 29 oktober presenteerde Cornet in Nijmegen tijdens een studiemiddag over mystiek en liturgie in de late middeleeuwen haar boek The Arnhem Mystical Sermons: Preaching Liturgical Mysticism in the Context of Catholic Reform. Lees verder.

‘Heb de moed om zelf aan je leven vorm te geven’

In het online magazine Volzin, magazine voor religie en samenleving, staat deze maand een interview met Herman Westerink. Over de Franse denker en filosoof Foucault. Het is de 10e aflevering in een reeks van Elze Riemer over de eeuwige vragen van de filosofie: Wat kunnen we weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Lees verder.

Goede leiders verzanden niet in de waan van de dag

De tijd is rijp voor een nieuwe vorm van leiderschap. Oplossingsgericht denken en ideeën van controle, beheersing en maakbaarheid voeren tegenwoordig de boventoon, maar de problemen blijven komen. Dikwijls tot frustratie van schoolbestuurders en -leiders. Theoloog Theo van der Zee (Titus Brandsma Instituut en Verus) schreef een boek dat schoolleiders leert met frisse blik te kijken en zelfs in zware omstandigheden betekenisvolle besluiten te nemen. Lees verder.

Herman Westerinks boek Verlangen & Vertwijfeling vertaald

Eind oktober verscheen een bewerkte Engelse vertaling van Herman Westerink’s boek Verlangen & Vertwijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit uit 2014. De vertaling: Modernity, Melancholy and Predestination. Cultural Historical, Philosophical and Psychoanalytical Perspectives on the Modern Religious Subject. Lees verder.

Verslag studiedag over Titus Brandsma als journalist

Zaterdag 19 oktober werd tijdens de Titus Brandsma Vriendendag in het Titus Brandsma Memorial een studiedag georganiseerd over Titus Brandsma als journalist. Zuster Karmeliet Anne-Marie Bos gaf hier een lezing. Lees een verslag van deze studiedag.

Bezinningsdag voor het Generaal Kapittel van de Karmel verzorgd door Anne-Marie Bos

In september 2019 vond in Rome de wereldwijde vergadering plaats (Generaal Kapittel van de Karmel), die elke zes jaar gehouden wordt en waarbij een nieuw bestuur gekozen wordt. Anne-Marie Bos, Zuster Karmeliet en wetenschappelijk medewerker van het TBI, organiseerde een bezinningsdag. Hier leest u een kort verslag (in het Engels). Lees verder.

Inigo Bocken spreekt 10e Thomas-lezing uit over de praktische mystiek van de Moderne Devotie

Dinsdag 26 november wordt voor de 10e keer de Thomas-lezing uitgesproken. Dit keer spreekt Inigo Bocken van het Titus Brandsma Instituut de lezing uit, die gaat over Cusanus en de praktische mystiek van de Moderne Devotie. Lees verder.

In gesprek met Ad de Keyzer over mystiek perspectieven in Bachs Matthäus Passion

Ad de Keyzer een gepassioneerd Bach-liefhebber en kan hij gezien worden als een expert op het gebied van de Mattheus Passion. Via SoundCloud kunt u naar een interview luisteren met Ad de Keyzer over de mystiek perspectieven in Bachs Matthäus Passion. Beluister het gesprek.

Vacature PhD onderzoeker met expertise in mystiek en kunstgeschiedenis of visuele cultuurstudies

We zijn op zoek naar een PhD onderzoeker met expertise in mystiek en kunstgeschiedenis of visuele cultuurstudies. Het onderzoeksproject (0,5 fte) maakt deel uitvan een breder lopend onderzoek van het TBI naar de rol die de spirituele en mystieke traditie speelt in de moderne beeldende kunst (19e-21e eeuw). Heb jij een PhD in Theologie, Filosofie, Religiewetenschappen, Geschiedenis of Kunst en ben je geïnteresseerd? Lees verder (in het Engels).

Studiemiddag Mystiek en Liturgie in de Late Middeleeuwen (29 oktober 2019)

Dinsdag 29 oktober organiseert Ineke Cornet (TBI) samen met Kees Schepers van het Ruusbroecgenootschap, een studiemiddag over mystiek en liturgie in de Late Middeleeuwen. Traditioneel zijn liturgie en mystiek vaak gescheiden van elkaar onderzocht. Momenteel is er veel meer aandacht hoe deze twee met elkaar verweven zijn. Meld je aan.

Kom ook naar de interactieve boekpresentatie van Leidinggeven aan wat komt. Een contemplatieve benadering van leiderschap – 24 oktober

Leidinggeven is een hele kunst. Zelfs ervaren schoolleiders lopen soms tegen grenzen aan. En wat dan? Meer protocollen? Meer controle? In zijn nieuwe boek ‘Leidinggeven aan wat komt. Een contemplatieve benadering van leiderschap’ laat dr. Theo van der Zee zien dat het ook anders kan en hoe je dat doet. Theo prenenteert zijn boek op interactieve wijze in Den Bosch en Bolward. Lees verder.

Geheel herziene vertaling van Cusanus’ De blik van God

Inigo Bocken heeft een geheel herziene vertaling gemaakt van De visione Dei van de 15e eeuwse filosoof, theoloog, wiskundige, kardinaal en politicus Nicolaas van Cusa. Het is een boekje in een reeks van kleine gelegenheidsboekjes die Cusanus schreef en kan gezien worden als een speelse hulp op de geestelijke weg. Inigo presenteert zijn boek op maandag 14 oktober in de Global Lounge in Nijmegen. Lees verder.

Wachtkamer: column VPRO gids over prachtboek Bijzonder boekenbezit

Twee jaar geleden verscheen het prachtboek Belangrijk boekenbezit. Een bloemlezing uit de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Hierin traden Nijmeegse boekwetenschappers met korte puntige bijdragen uit hun ivoren toren om het grote publiek te bekoren. Lees daarover de column van A.L. Snijders in de VPRO gids. Lees verder.

Titus Brandsma Instituut ontsluit zo’n 4.000 artikelen over de Moderne Devotie online

Maandag 9 september 2019 ging een lang gekoesterde wens van het Titus Brandsma Instituut in vervulling: de Bibliografie van de Spiritualiteit en de Historie van de Moderne Devotie (BSHMD) is vanaf dat moment voor iedereen online doorzoekbaar. Deze database bevat een unieke collectie van ongeveer 4.000 publicaties over met name de Moderne Devotie, die tot nu toe nog nooit eerder in deze samenstelling doorzoekbaar waren. Lees verder.

Unieke vondst: onbekende artikelen Titus Brandsma over sociale problematiek

Inigo Bocken en Ineke Cornet werken aan de intellectuele biografie van Titus Brandsma.  Tijdens hun zoektocht stuitten Inigo en Ineke op acht onbekende artikelen van de hand van Titus Brandsma over de Katholieke Sociale actie. Een unieke vondst van teksten over een thema dat vaak onterecht over het hoofd wordt gezien. Lees verder.

Boeiende Expert Meeting over de Navolging van Christus

Op 28 – 29 augustus 2019 vond in het Karmelklooster te Boxmeer een Expert Meeting plaats over de Navolging van Christus, in 1442 voltooid door Thomas van Kempen (1379/80 – 1471). In zeven verschillende lezingen werden aspecten van de Navolging aan een nadere beschouwing onderworpen. Lees verder.

Boekpresentatie nieuwste boek  Thomas Quartier ‘Liefdesgeboden: Gevoel in het klooster van je leven.’ in Egmond (27 augustus)

Thomas Quartier presenteert dinsdag 27 augustus zijn nieuwste boek ‘Liefdesgeboden: Gevoel in het klooster van je leven.’ in de Abdijwinkel in Egmond. Lees verder.

Boekpresentatie nieuw boek Thomas Quartier ‘Liefdesgeboden’ in Nijmegen (12 september)

Vanaf 12 augustus is het nieuwste boek van Thomas Quartier Liefdesgeboden uit. Het wordt op donderdag 12 september gepresenteerd in boekhandel Roelants in Nijmegen. Zijn boek nodigt de lezer uit om vanuit oude en nieuwe bronnen op zoek te gaan naar geboden voor heilige liefde. Een positief signaal in een vaak liefdeloze realiteit van kerk en wereld. Lees verder.

Kick Bras presenteert boek Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst

Eeuwenlang werd het landschap geschilderd als spiegel van de ziel en uitdrukking van spirituele waarden. Kick Bras (geassocieerd onderzoeker TBI) schreef er een boek over: een rijk kijk- en overdenkboek met veel grote kleurafbeeldingen. Dinsdag 24 september presenteert hij zijn boek in de Immanuelkerk in Haarlem. Lees verder.

Gratis TBI Lectures over Moderne Devotie & Mystiek: ‘Moderne Devotie is een meer mystieke beweging dan vaak wordt gedacht’

In oktober organiseert Ad Poirters, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, zes TBI Lectures rond het thema Moderne Devotie & Mystiek. De reeks schetst een beeld van de Moderne Devotie als een meer mystieke beweging dan vaak wordt gedacht.  Lees verder.

Schrijf je nu in voor de Leeskring Onderbreking

Bent u geïnteresseerd in pedagogiek én theologie? Schrijft u zich dan in voor de Leeskring Onderbreking. Samen met collega Theo van der Zee leest u teksten van pedagogen als Max van Manen, Gert Biesta en Lieven Boeve. Zij hebben allemaal hun eigen visie op de rol van gebeurtenissen die onze verwachtingen onderbreken. Zij zijn van mening dat onderbrekingen ruimte kunnen maken voor dat wat nog niet gezien of gehoord is. Lees verder.

Afscheidssymposium Charles Caspers ‘In de hemel is het feest’ (13 november 2019)

Woensdag 13 november organiseert het Titus Brandsma Instituut samen met Charles Caspers zijn afscheidssymposium ‘ In de hemel is het feest’. Charles gaat met pensioen. Charles kijkt samen met drie collega-wetenschappers terug op zijn loopbaan en zijn passie voor de heortologie. Het symposium is voor genodigden. Lees verder.

Festivallezing ‘De paradox van het gebed’ door Marc De Kesel Musica Sacra Maastricht (19 – 22 september 2019)

Ieder jaar organiseert Maastricht hét kunstenfestival vol religieuze muziek, dans, theater, performance, film en beeldende kunst. Het thema van deze editie is Bidden & Smeken. Het festival start op donderdag 19 september en gaat door tot en met zondag 22 september. Marc De Kesel houdt op vrijdag 22 september een festivallezing met als titel ‘De paradox van het gebed.’ Lees verder.

Volkskrant: ‘Marc De Kesel heeft een verdraaid knap boek geschreven’

Marc De Kesels’ boek Het Münchhausen-paradigma – eenvoudiger ondertitel: ‘Waarom Freud en Lacan ertoe doen’ krijgt vier van de vijf sterren van de Volkskrant. Lees de recensie in de Volkskrant van 2 augustus 2019.

TITUS genomineerd voor Musicalaward

De muziektheaterproductie TITUS is genomineerd voor de Musicalworld Awards in de categorie Beste Regionale Musical. De musical in de Bonifatiuskapel te Dokkum was een groot succes. Alle tien voorstellingen waren zo goed als uitverkocht. Mensen waren diep onder de indruk van het theaterstuk over het bewogen leven van de actieve Friese pater Titus Brandsma. De organiserende Stichting 754 kijkt dan ook met een goed gevoel terug op het evenement. Breng uw stem uit voor 31 augustus.

Bestel nu het boekje Nacht van de Mystiek 2019 over Liefde & Mystiek voor maar € 10,-

Bestel nu het boekje van de Nacht van de Mystiek 2019 over Liefde & Mystiek. Voor slechts € 10,- euro ontvangt u het boekje met alle lezingen, foto’s én een DVD om alles nog eens terug te kunnen kijken en te luisteren. > Bestel nu.

Doe mee met expert meeting Moderne Devotie over Thomas van Kempen

Bent u geïnteresseerd in de Moderne Devotie in het algemeen en Thomas van Kempen in het bijzonder? Dan is de expert meeting (studiemiddag) over deze mysticus misschien wel iets voor u. De bijeenkomst start om 9.00 uur woensdag 28 augustus en is om 17.00 uur donderdag 29 augustus afgelopen. Lees verder.

Jaarverslagen TBI 2018 online

Zowel het complete jaarverslag als het Publieksjaarverslag 2018 staan online. Wist u dat…

Grote opkomst Studieweek Mystiek over het Geestelijk Hooglied

Het was een drukte van belang bij de start van de vierdaagse Studieweek Mystiek van het Titus Brandsma Instituut. Loet Swart sprak een volle zaal (bijna 150 deelnemers) toe over het Geestelijk Hooglied van Jan van het Kruis. Lees verder.

Marc De Kesel verzorgt 7-delige cursus over filosofie & moderne kunst

Marc De Kesel verzorgt – in samenwerking met HOVO – van 22 oktober tot en met 3 december een zevental colleges over filosofie en moderne kunst. Voor wie zich stoort aan de vaagheid en holle hoogdravendheid die zoveel moderne kunst (en de teksten erover) kenmerken, biedt deze cursus het alternatief van een heldere theorie die duidelijk maakt waar het in moderne beeldende kunst om te doen is. Lees verder.

Ad de Keyzer en Thomas Quartier verzorgen lezing tijdens zomercursus ‘Muziek van zuiver zwijgen’

Het Leerhuis Christelijke Spiritualiteit organiseert van zondag 18 tot en met donderdag 22 augustus de zomercursus ‘Muziek van zuiver zwijgen’ in de Oude Abdij van Drongen (BE). Ad de Keyzer en Thomas Quartier van het Titus Brandsma Instituut verzorgen tijdens deze cursus een dag of een dagdeel. Lees verder.

Het Mirakel van Amsterdam vertaald in het Engels

Ruim twee jaar na de publicatie van Charles Caspers en Peter Jan Margry’s Het Mirakel van Amsterdam. Biografie van een betwiste devotie’ ligt de Amerikaanse vertaling nu in de boekwinkel. Lees verder.

‘De lichamen en hun lusten’ een perfecte kennismaking met het denken van Foucault

Mooi interview van Sofie Messeman in de Trouw over Hermen Westerinks boek ‘De lichamen en hun lusten. In het spoor van Foucaults Geschiedenis van de sexualiteit.’ Lees verder.

Podcast interview TBI directeur Inigo Bocken over ‘De vreemdeling. Eenheid in verschil’ van Michel Certeau

Beluister de podcast van Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, over het werk en het boek ‘De vreemdeling. Eenheid in verschil’ van Michel de Certeau. Lees verder.

Studiedag ‘Kunst, kerk en mystiek’ 21 juni kick off artistiek multimediaproject ‘Geliefde lichamen’ TBI Fellow Sander Vloebergs

Sander Vloebergs, student Theologie en Literatuur aan de KULeuven, choreograaf/illustrator én TBI Fellow, presenteert van 21 juni tot 12 juli de eerste resultaten van zijn experimenteel artistiek multimediaproject ‘Geliefde lichamen’. Als kick-off is er op 21 juni een studiedag ‘Kunst, kerk en mystiek’. Marc De Kesel, directeur in- en externe zaken van het Titus Brandsma Instituut, levert een bijdrage. Lees verder.

Mensen verlangen naar iets dat ze zelf niet hebben bedacht: recensie boek ‘Münchhausenparadigma’ van Marc De Kesel

TBI-directeur Marc De Kesel schreef het boek ‘Het Münchhausenparadigma. Waarom Freud en Lacan ertoe doen’. > Lees de recensie in Trouw.

Musical TITUS: Leven tussen stilte en stress goed ontvangen

Vanaf 31 mei tot en met 10 juni wordt in de Bonifatiuskapel in Dokkum een professioneel muziektheaterstuk opgevoerd over het bewogen leven van Titus Brandsma. TITUS is een indrukwekkende theatervoorstelling, aansprekend voor een breed publiek met schitterende afwisseling in dans en muziekstijlen – van klassiek tot rock. Vooral het herkenbare thema ‘leven tussen stilte en stress’ zal veel mensen in deze hectische maatschappij enorm aanspreken. > Lees meer.

‘Niet bang zijn, maar doen wat je kunt’, aldus Gert-Jan Segers

Gert-Jan Segers sprak de 26e Titus Brandsma Lezing uit in de Stevenskerk afgelopen vrijdag 24 mei. Een kritische, soms politiek getinte lezing, waar Segers ook hoop uitsprak: ‘Niet bang zijn, maar doen wat je kunt, op de plek waar je geplaatst bent, te beginnen bij die ene naaste die voor je staat.’ > Lees meer.

Gert-Jan Segers biedt eerste vergezicht nieuw verkiezingsprogramma tijdens TBI Lezing

Op 24 mei houdt Gert-Jan Segers in Nijmegen de Titus Brandsma Lezing. Segers komt in die lezing met een eerste ‘vergezicht’ richting het nieuwe verkiezingsprogramma. > Lees meer.

Expert meeting over Certeau – Mystiek als maatschappijkritiek – 18 juni in Amsterdam

Uitgeverij Sjibbolet heeft een Nederlandse vertaling uitgegeven van Michel de Certeau’s boek L’étranger ou l’union dans la différence (1969), met als titel ‘De vreemdeling. Eenheid in verschil.’ Samen met de Thomas More stichting organiseert het TBI een expert meeting over Certeau in het Ignatiushuis in Amsterdam op dinsdag 18 juni. Sprekers zijn onder andere Rob Faesen en Erik Borgman.  Aanmelden vóór 10 juni. > Lees meer.

Call for papers symposium over mystiek en / als liefdestheorie: deadline 1 juni 2019

Donderdag 28 en vrijdag 29 november organiseert het Titus Brandsma Instituut een symposium over mystiek en / als liefdestheorie (Conference on Mysticism and/as Love Theory). Als u deel wilt nemen aan het symposium, stuur dan vóór 1 juni 2019 een paper in het Engels van maximaal 350 woorden naar Marc De Kesel, directeur in- en externe zaken TBI).  > Lees meer

Boekpresentatie ‘De lichamen en hun lusten’ van Herman Westerink

Hermans Westerink presenteert maandag 13 mei zijn nieuwste boek ‘De lichamen en hun lusten. In het spoor van Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit’ in Campusboekhandel Roelants. ‘De lichamen en hun lusten’ brengt op heldere wijze de opzet van en de verschuivingen binnen Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit in kaart, en richt daarbij de aandacht met name op de wijze waarop dit werk nieuwe, verrassende en boeiende perspectieven opent op het christendom en op de freudiaanse psychoanalyse. > Lees meer.

Ad de Keyzer legt krans tijdens 4 mei viering Nijmegen

Afgelopen zaterdag 4 mei legde Ad de Keyzer namens het Titus Brandsma Instituut en Marieke Rijpkema namens het Titus Brandsma Memorial een krans tijdens de dodenherdenking op het Trajanusplein in Nijmegen. Lees meer.

SKGV accrediteert Studieweek Mystiek en collegereeksen TBI

De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorger (SKGV) heeft de Studieweek Mystiek en de collegereeksen van het Titus Brandsma Instituut geaccrediteerd. Dit betekent dat de Studieweek Mystiek (1 t/m 4 juli over het Geestelijk Hooglied van Jan van het Kruis) vier studiepunten oplevert. En ook de afzonderlijke collegereeksen, die vanaf 4 september 2019 van start gaan, leveren per collegereeks vier studiepunten op (5 inclusief werkstuk). > Lees meer.

Thomas Quartier over leven met de dood

Op zaterdag 4 mei houdt Thomas Quartier een lezing over leven met de dood in Abdij Koningsoord. Leven met de dood is een basis van waaruit we rituelen en symbolen vinden die de dood bij het leven laat horen. Een speurtocht die inspirerend kan zijn wanneer mensen de laatste overgang maken. Lees meer.

Herdenkingsplant voor Titus Brandsma in Hof van Lof

Op 26 april wordt in de kloostertuin in Megen een herdenkingsplant voor Titus Brandsma onthuld. Het wordt waarschijnlijk een zonnehoed (echinacea) en het plantje zal terug te vinden zijn in de Hof van Lof, de tot wandel- en inspiratieplaats omgevormde binnentuin van het minderbroedersklooster in Megen. > Lees meer.

Studiedagen TBI tijdens uitwisseling zusters Franciscanessen in Veghel

De afgelopen drie weken was een internationaal gezelschap van 23 collega zusters Franciscanessen te gast in het klooster in Vugt om het 175-jarig bestaan mee te vieren en om terug te gaan naar de wortels van het bestaan (Back to the Roots). Anne-Marie Bos, Charles Caspers en Ineke Cornet organiseerden twee studiedagen voor de zusters. > Lees meer.

ISVW organiseert in Leusden 18 en 19 mei: weekeinde Mystiek voor nu

In het weekeinde van 18 en 19 mei bent u van harte uitgenodigd door de Internationale School voor Wijsbegeerte ISVW om samen met filosofen Gerard Visser, Marc De Kesel (TBI) en Michel Dijkstra te onderzoeken op welke manieren mystieke teksten ons vandaag de dag kunnen inspireren. Kies uit een aantal arrangementen, allemaal inclusief diner en twee keer lunch. U kunt ook een nachtje overnachten. > Lees meer.

Terugblik op het jaar 2018

2018 was een bijzonder jaar voor het Titus Brandsma Instituut. Het instituut vierde de 50ste verjaardag. We kijken terug op een halve eeuw onderzoek en vorming op gebied van joodse en christelijke mystiek en spiritualiteit. Maar er is veel meer gebeurd en georganiseerd in het afgelopen jaar. Lees de korte terugblik op 2018.

Ad de Keyzer over zijn passie voor de Passion

Het is passietijd. De Matthäus Passion komt er weer aan. Wist u dat de Matthäus Passion zo’n 400 keer per jaar wordt opgevoerd? Ad de Keyzer is al 30 jaar bezig met dit prachtige muziekstuk van Bach, en het blijft hem raken. Lees meer.

Diploma-uitreiking opleiding Geestelijke Begeleiding

Op vrijdag 15 maart ontvingen zes studenten in Amsterdam op de PThU te midden van familie, vrienden, medestudenten en docenten, hun diploma van de opleiding Geestelijke Begeleiding: Ellie Boot, Ella Kamper, Lieuwkje Cnossen, Arjen Hiemstra, Esther Pierik en Henk van Veldhuizen. > Lees meer.

Titus Brandsma en de kruisweg van Dokkum

Titus Brandsma zette zich een leven lang actief in voor zowel de Friese als de katholieke emancipatie. De twee kwamen samen in de oprichting van de Bonifatiuskapel in Dokkum. In het park bij de kapel is op initiatief van Titus een kruisweg geplaatst, waarin het lijden van Jezus in veertien afbeeldingen wordt weergegeven. In Duitse gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef hij er zelf overdenkingen bij. > Lees de recensie in het Friesch Dagblad & lees meer over de expositie ‘Kruisweg in de kunst en media’.

Wat lijden in de kunst ons over God en onszelf kan leren: recensie boek ‘Pijnlijk mooi’

Lijden is een rijke bron van kunst, zeker in de christelijke traditie. Door de eeuwen heen, maar ook in moderne kunst, wordt lijden verbonden aan schoonheid, in woord, beeld en muziek. In ‘Pijnlijk Mooi’ verzamelden tien kenners van (christelijke) kunst de mooiste kunstuitingen en bespreken ze diepgaand en aanstekelijk. > Lees de recensie in Trouw.

Mensen verlangen naar iets dat ze zelf niet hebben bedacht: recensie boek ‘Münchhausenparadigma’ van Marc De Kesel

TBI-directeur Marc De Kesel schreef het boek ‘Het Münchhausenparadigma. Waarom Freud en Lacan ertoe doen’. > Lees de recensie in Trouw.

Thema-avond met Marc De Kesel over Eindigheid

Maria van den Muijsenbergh, Marcel Olde Rikkert, Gerrit Steunebrink en Marc De Kesel zijn de sprekers bij vier donderdagavonden in de dagkapel van de Dominicuskerk Nijmegen in maart en april. Thema: eindigheid. Op donderdagavond 4 april spreekt Marc De Kesel over dit onderwerp. > Lees meer.

Lezingen over Johannes- en Matthäus Passion

De komende drie weken houdt Ad de Keyzer, TBI-medewerker én Bach-kenner, een aantal lezingen in het land over de Johannes-Passion en de Matthäus-Passion. > Lees meer.

Laat lichten jouw gelaat: Ad de Keijzer over Dietrich Buxtehudes’ zeven cantates

Ad de Keyzer bespreekt maandag 1 april in het Titus Brandsma Memorial de zeven cantates van Dietrich Buxtehude (1637-1707). Buxtehude componeerde in 1680 zeven cantates, Membra Jesu Nostri, die zeven gewonde lichaamsdelen van Jezus tot onderwerp hebben. > Lees meer.

Nieuw boek Pijnlijk mooi verschenen

Op donderdag 19 april 2018 werd door Figura Divina in Museum de Pont in Tilburg een symposium georganiseerd onder de titel Pijnlijk mooi. Nu is er een boek met deze titel gepubliceerd waarin naast de teksten van de lezingen nog enkele andere bijdragen zijn opgenomen. > Lees meer.

Titus Brandsma Lezing met Gert-Jan Segers over sámenleven

De 26e Titus Brandsma Lezing wordt gehouden op vrijdag 24 mei 2019 van 15.00-1600 uur in de Stevenskerk in Nijmegen. We zijn trots te kunnen melden dat Tweede Kamerlid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie Gert-Jan Segers de keynote speaker is van onze Titus Brandsma Lezing. Hij zal spreken over sámenleven > Lees meer.

Studiedag Grens en geest 12 april 2019

Op vrijdag 12 april vindt er in de kapel van het Berchmanianum een studiedag plaats onder de titel Grens en geest. > Lees meer.

Afsluiting jubileumjaar: Oog op de toekomst

Vrijdag 22 februari 2019 sloten we in de kapel van het geheel gerenoveerde Berchmanianum ons 50-jarig jubileum af. > Lees meer.

Nieuwe leeskring over ‘De wolk van niet-weten’

Tegen het einde van de veertiende eeuw schreef een anoniem gebleven geestelijke uit het oosten van Engeland een aantal korte mystieke traktaten, waaronder ‘De wolk van niet-weten’, dat een ware klassieker is geworden is. Wetenschappelijk medewerker Ad Poirters begeleidt in april en mei een leeskring over ‘De wolk’. > Lees meer.

Inigo Bocken schrijft inleiding boek Certeau: De vreemdeling. Eenheid in verschil

Wetenschappelijke directeur Inigo Bocken coördineerde de vertaling van Certeau’s boek L’étranger ou l’union dans la difference. Ook verzorgde hij de inleiding bij de nu uitgekomen Nederlandse vertaling van De vreemdeling. Eenheid in verschil. > Lees meer.

‘Godsvertrouwen was anker Titus Brandsma’

Godsvertrouwen was voor de karmeliet Titus Brandsma het anker waardoor hij ook in de duisternis van Kamp Amersfoort medegevangenen tot steun kon zijn. Dr. Inigo Bocken, directeur van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, schetste dit zaterdag 16 februari in een lezing in Amersfoort. > Lees de volledige tekst van de lezing en het artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Marc De Kesel verzorgt workshop over moderniteit en mystiek op symposium Mystiek en Maatschappij

Op zaterdag 23 maart 2019 is er in Utrecht een symposium over Mystiek en Maatschappij. Een dag van inspiratie, aandacht en ontmoeting. Marc De Kesel, directeur interne- en externe zaken van het Titus Brandsma Instituut, verzorgt de workshop ‘Zelfloos: over moderniteit en mystiek’. Maak tot en met 8 maart gebruik van de vroegboekkorting. > Lees meer.

Workshop ‘De spiritualiteit van Bachs Matthäus-Passion’

Op vrijdag 29 maart van 11.00 tot 16.00 uur verzorgt Ad de Keyzer bij het KCS in Haarlem een workshop over Bachs Matthäus-Passion. > Lees meer.

Podcast van Thomas Quartier over spiritualiteit in verhouding tot maatschappelijk engagement

Thomas Quartier vertelt in deze podcast over zijn onderzoek naar spiritualiteit in verhouding tot maatschappelijk engagement en zijn persoonlijke leven als monnik. > Beluister de podcast.

Titus Brandsma: Toonbeeld van moed en vertrouwen

Zaterdag 16 februari houdt wetenschappelijk directeur Inigo Bocken van het Titus Brandsma Instituut een inleiding over Titus Brandsma: Toonbeeld van moed en vertrouwen in tijd van crisis. De inleiding maakt deel uit van een serie van vier bijeenkomsten (Unieke mensen, mensen die ons uitdagen). georganiseerd door het Spiritueel Cultureel Centrum in Amersfoort. > Lees meer.

Mooie nieuwe woorden van Etty Hillesum

Ria van den Brandt en Peter Nissen presenteren op donderdag 7 februari in Lichtenvoorde het vriendenboekje van Etty Hillesum en Henny Tideman dat zij schreven in het najaar van 1942. Het is opgedoken tussen Hillesums nagelaten boeken in het Joods Historisch Museum. De citaten die Etty Hillesum uitkoos, werpen een nieuw licht op de bronnen van haar spiritualiteit. > Lees meer.

Zes studenten opleiding geestelijke begeleiding ontvangen diploma

Afgelopen woensdag 30 januari kregen maar liefst zes studenten van de opleiding geestelijke begeleiding hun diploma. Deze feestelijke bijeenkomst in het Titus Brandsma Memorial trok een volle zaal met familie en vrienden. Alle zes de studenten presenteerden op geheel eigen wijze wat zijn tijdens de opleiding hadden geleerd en waar hun stage en eindscriptie over ging. > Lees het verslagje van de diploma-uitreiking.

Dichter des Vaderlands schrijft gedicht over Titus Brandsma

Tsead Bruinja, geboren en getogen in Rinsumageast, is deze week officieel geïnstalleerd als Dichter des Vaderlands. Eén van zijn gedichten is momenteel actueler dan ooit, namelijk het gedicht dat hij schreef over Titus (Anno Sjoerd Brandsma). Dit gedicht droeg Tsead Bruinja in 2017 voor bij de Dodenherdenking in de Bonifatiuskapel in Dokkum. In dezelfde kapel is vanaf 31 mei de voorstelling TITUS te zien over het leven van de Friese pater en verzetsheld Titus Brandsma. > Lees het gedicht over Titus Brandsma.

Zeer geslaagde Nacht van de Mystiek over de liefde

Vrijdag 25 januari vierde het Titus Brandsma Instituut de vijfde editie van de Nacht van de Mystiek in het gezellige Theatercafé van de Stadsschouwburg in Nijmegen. De 150 aanwezigen genoten van mooie avond met interessante lezingen, prachtige muziek en poëzie. > Een korte impressie.

Oud-student Gert Bremer over het leven na het klooster

Gert Bremer is oud-student van de opleiding Spiritualiteit van het Religieus Leven (2009 tot 2011) van het Titus Brandsma Instituut. Hij vertelt in een uitzending van Roderick zoekt licht over zijn leven na het uittreden van het klooster. > Bekijk de uitzending.

Lezing over religieuze poëzie met Leon Teubner

Een lezing (Kennismaker) over religieuze poëzie wordt maandagavond 28 januari gehouden in Bibliotheek Oss. De lezing wordt gegeven door Leon Teubner, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen en pastor van de Titus Brandsmaparochie in Oss. > Lees het hele artikel.

Verbazing over volle kerkdiensten

De katholieke geloofsgemeenschap in Silvolde maakt een opleving door. Sinds de onttrekking van de plaatselijke kerk aan de eredienst zijn er zo’n tachtig geinteresseerden voor de – iedere derde zondag van de maand georganiseerde – lekenviering. Thomas Quartier duidt deze hernieuwde interesse in het kerken. > Lees het volledige artikel in de Gelderlander van 16 januari 2019.

Grote opkomst TBI Lecture ‘Een anatomie van de liefde’ door Marc De Kesel

Ruim twintig geïnteresseerden verzamelden zich afgelopen dinsdag 15 januari in een collegezaaltje in de Erasmustoren. Na een prachtige inleiding van nieuwe TBI-collega Ad Poirters nam Marc De Kesel ons mee in de wereld van de liefde. > Lees meer.

Symposium Mystiek en Maatschappij zaterdag 23 maart

Op zaterdag 23 maart 2019 is er in Utrecht een symposium over Mystiek en Maatschappij. Een dag van inspiratie, aandacht en ontmoeting. > Lees meer.

Levenspad Titus Brandsma op NPO 2

Journalist Roderick Vonhögen volgt op NPO 2 het levenspad van Titus Brandsma: van Friese boerenzoon tot martelaar. Voor het programma Roderick zoekt licht volgt hij Titus Brandsma van Bolsward waar hij geboren werd, langs het klooster waar hij woonde tot aan zijn dood in concentratiekamp Dachau. > Lees meer.

Maand van de Spiritualiteit van start

10 januari is de Maand van de Spiritualiteit 2019 van start gegaan. Georganiseerd door Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), staat dit jaar in het teken van aandacht. Aandacht verdient onze aandacht. Een mooie opgave voor de Maand van de Spiritualiteit 2019.

Favoriete tekst Ad de Keyzer & Marc De Kesel in het kader van de Maand van de spiritualiteit

De Maand van de spiritualiteit, die loopt van 10 januari tot en met 11 februari, heeft als thema Aandacht. Een aantal collega’s van het Titus Brandsma Instituut is gevraagd naar hun favoriete spirituele boek of tekst. Lees hier over de meest geliefde tekst van collega Ad de Keyzer, de partituur van de Matthäus Passion van Bach. > Lees hier het interview met Marc De Kesel ‘De kern van de liefde is ons onvervuld verlangen’

Overzichtsartikel Moderne Devotie in Reformatorisch Dagbload

Op 14 december stond in het Reformatorisch Dagblad een uitgebreid artikel over de Moderne Devotie. Naar aanleiding van het boek ‘De Moderne Devotie, Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen’, waarvan TBI collega Rijcklof Hofman mede-auteur is, leest u hier een prachtig overzichtsartikel over de moderne devotie. > Lees meer.

Medewerkers Titus Brandsma Instituut in de media

Recentelijk zijn bijdragen van medewerkers van het Titus Brandsma Instituut verschenen in periodieken van de Radboud Universiteit. > Lees meer.

‘Reading Mystical Texts’ bij Radboud Summer School 2019

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zal er in de zomervakantie (12-16 augustus) een Engelstalige cursus close-reading van een aantal belangrijke mystieke teksten uit de Christelijke traditie gehouden worden in het kader van de Radboud Summer School 2019. > Lees meer.

Inspiratiemiddag boek Zinzoekers Thomas Quartier en Paul van der Velde

Op zaterdagmiddag 19 januari 2019 zullen Thomas Quartier en Paul van der Velde bij de presentatie van hun boek Zinzoekers allebei een verhaal vertellen uit de traditie waar ze in staan: christelijke monastieke spiritualiteit en Oosterse cultuur en religie. > Lees meer.

> Nieuws uit 2018