Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Titus Brandsma Lezing 2016 Torfs

Rick Torfs
Rik Torfs

De 23e Titus Brandsma Lezing heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden op vrijdag 10 juni 2016 en werd uitgesproken door professor Rik Torfs, rector van de KU Leuven, onder de titel Over God (pdf, 92 kB).

Verslag

De 23ste Titus Brandsma Lezing was een memorabel gebeuren. Wanneer bijna 500 aanwezigen de Stevenskerk vullen en dan nog met gespannen concentratie luisteren naar een lezing, dan moet de spreker wel bijzonder zijn – en dat was het ook dit jaar. Niemand minder dan Rik Torfs, rector van de KU Leuven hield een bewogen en ook persoonlijk verhaal. Rik Torfs behoort tot de weinige mensen in ons taalgebied die weerbarstige thema’s aan de orde kunnen stellen op een manier die ook in een seculiere samenleving beluisterd wordt. In dit opzicht is rector Torfs een levend model voor ons Titus Brandsma Instituut, al is de wijze waarop hij dit doet onnavolgbaar, geheel eigen. Dat verwacht men van iemand als Torfs en wanneer hij dan ook die verwachtingen waarmaakt en zelfs nog overtreft, dan is het wel degelijk een memorabele dag in de geschiedenis van ons instituut.

Bovendien gebeurt het niet vaak dat Rik Torfs echt een lezing houdt. Meestal spreekt hij vrij en laat hij zich door de geest leiden – die dat meestal overigens voortreffelijk doet. Nu was dit niet het geval, Torfs had een uitgeschreven en doorwrochte tekst met zich meegenomen – iets wat voor hem misschien wel een programma is.

In zijn welkomstwoord noemde TBI-directeur Inigo Bocken (pdf, 38 kB) de rector als iemand die staat voor de christelijke traditie als een kritische traditie. Dit is te zien zowel in de wijze waarop hij de universiteit leiding geeft, als ook in zijn interventies in het maatschappelijk debat. Ook de nieuwe rector magnificus van de Radbouduniversiteit, professor Han van Krieken (pdf, 68 kB), prees zijn Leuvens collega als iemand die de katholieke universiteit opnieuw de plaats geeft die zij al te vaak niet in heeft durven nemen – als een kritisch-constructieve partner in het maatschappelijk debat. Torfs staat, volgens van Krieken, voor een universiteit die leeft en denkt voorbij het al te tijdgebonden output-denken. Zeker in een katholieke universiteit gaat het om de mens, tegen de achtergrond van het grootse en het schone, aldus rector van Krieken.

In de lezing sprak Torfs over zijn eigen weg met God, over zijn twijfels en worstelingen – worstelingen met het instituut dat God representeert, over de moraal, die ‘God opeet’, zoals hij het uitdrukte. Ook wanneer de instituties die het godsverhaal hebben verteld in crisis zijn, is dit niet het geval met God zelf. Al zijn er de laatste tijd weer vele filosofen en wetenschappers die het ongeloof verdedigen. Maar dit kan het laatste woord niet zijn. Ook zij die het ongeloof verdedigen, geloven weer iets. Het lijkt er soms op dat we nu in de wetenschap moeten geloven – maar is dit waar de wetenschap voor staat? Het probleem van vandaag is dat we het in het algemeen moeilijker hebben met vertrouwen en geloof – de dynamiek ontbreekt soms, niet alleen waar het om het godsgeloof gaat. Wanneer we niet meer in God kunnen geloven, is het omdat we niet meer in het absurde, het onvoorstelbare kunnen geloven. Dat geldt voor de kerk en de wetenschap, maar dat geldt ook voor een jonge zakenman die een groot geloof nodig heeft dat zijn onderneming een wereldimperium moet worden. Dit gebrek aan dynamiek is het eigenlijke, fundamentele probleem van het gebrek aan geloof vandaag.

De kern van het godsgeloof betreft juist deze dynamiek. Die komt tot uitdrukking in het geloof in de Verrijzenis, die volgens Torfs, daarbij Paulus citerend, de sleutel is van het hele geloof. In de Verrijzenis worden grenzen overschreden. Zelfs onze diepste dromen zijn niet diep genoeg om iets van dit geheim te doorgronden. De Verrijzenis is de kern van het godsgeloof, omdat het over grenzen voert. Zo luidde de pakkende slotzinnen van deze 23ste Titus Brandsma Lezing: “De Verrijzenis brengt ons voorbij alles. Daarom gaat ze nooit voorbij. God is Verrijzenis.”

Met deze boodschap heeft Rik Torfs niet alleen een zeer persoonlijke confessie uitgesproken. Het is ook en vooral een programma voor allen die iets zien in de dynamiek van het godsgeloof. Het is ook het programma waar het Titus Brandsma Instituut voor wil staan.
De tekst van eerdere Titus Brandsma Lezingen

De meeste Titus Brandsma Lezingen zijn inmiddels gedigitaliseerd en kunnen gedownload worden op onze Lezingenpagina. In de meeste gevallen zijn ze zowel in PDF als in Epub beschikbaar.

Een impressie van de Titus Brandsma Lezing 2016

Een voorproefje