Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Titus Brandsma Lezing 2018 Van Brederode

Désanne van Brederode, schrijver, filosoof en essayist, houdt een lezing over de toekomst van de christelijke spiritualiteit. ‘Maar welke christelijke spiritualiteit wordt er bedoeld? De tendens die ik bij de generatie van mijn ouders waarnam, geïnteresseerd in het aanbod van nietwesterse en esoterische spiritualiteit, is voor veel mensen van mijn leeftijd heel normaal. En het jezelf binden aan één kerk of stroming roept heden ten dage eerder kritische vragen op.’

Behoefte aan bewustwording

‘Hoe dan ook rust op het zoeken naar zingeving en inspiratie geen taboe meer. Integendeel. Ik krijg de indruk dat mensen vandaag behoefte hebben aan bewustwording, filosofie en spiritualiteit, om te voorkomen dat ze ontregeld zullen raken door de slagen van het lot. En zichzelf dan pas de wat diepere levensvragen zullen stellen.’

Uniek

(…) ‘Wat christelijke spiritualiteit te bieden heeft is uniek, en komt tegemoet aan een onbewust verlangen, een onbewuste nood die zich juist in deze tijd zo sterk laat voelen: Een persoonlijke relatie met een persoonlijke God, die zijn schepselen meer liefheeft om wie ze zijn dan om wat ze presteren en hebben, die wanhoop, woede, rouw, verdriet en mislukking toestaat en van mensen niet het bovenmenselijke verwacht, maar ze kent, en troost, en naast ze gaat, meeleeft. Die zichzelf heeft gebroken en uitgedeeld, om over de dood heen samen met zijn schepping te kunnen zijn, in liefde. Zoiets.’

Maar in deze benadering is christelijke spiritualiteit vooral een verrijkende aanvulling en verdieping van het leven. Past dit nog wel bij deze wereld, deze tijd, vraagt van Brederode zich af. ‘Zou een christelijk spirituele levenshouding niet ook kunnen veronderstellen dat mensen de moed ontwikkelen om onmacht, radeloosheid, tekortschieten en vertwijfeling te erkennen, om alsnog te kunnen waken naast en met Christus, in de nacht in de Hof van Olijven? En zo ja, wat behelst dit waken dan?’

(…) ‘De christelijke spiritualiteit moet niet gezien worden als iets wat tegenwicht aan tendensen en modes in deze wereld, deze tijd kan bieden. Ze is niet superieur, bijvoorbeeld omdat ze de liefde heeft, maar ze wil dienend en vragend en wakend in deze geschonden wereld aanwezig zijn, omdat ze de liefde, die superieur is, een kans wil geven – tussen mensen, als interesse, als interactie, als een werkzaamheid die omvormt, laat afsterven, en tot heel nieuw leven voert.’

Lees de hele lezing van Désanne van Brederode na (pdf, 383 kB)