Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Titus Brandsma Lezing 2023

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de Titus Brandsma Lezing. Toonaangevende sprekers als Ernst Hirsch Ballin, Gert Jan Segers en Huub Oosterhuis luisterden in voorgaande jaren de lezingen op.

TB lezing JAcobine Geel

De 29e Titus Brandsma Lezing stond gepland in 2023  op vrijdag 9 juni in de Stevenskerk te Nijmegen.
LET OP: DE JAARLIJKSE TITUS BRANDSMA LEZING IS VERPLAATST, NIEUWE DATUM VOLGT ZO SPOEDIG MOGELIJK.

De afgelopen tijd is er in de media ophef ontstaan over het functioneren van het College voor de Rechten van de Mens en zijn voorzitter Jacobine Geel. Zij zou op 9 juni aanstaande de Titus Brandsma lezing verzorgen.

Zowel Jacobine Geel als bestuur en directie van het Titus Brandsma Instituut zijn van oordeel dat het beter is deze betekenisvolle lezing uit te stellen gelet op de huidige turbulentie. We spreken de hoop en verwachting uit dat de lezing op een later tijdstip doorgang kan vinden. Een nieuwe datum zal tijdig worden aangekondigd.

Genodigden zijn per mail op de hoogte gesteld.

Heeft u vragen?

Secretariaat
secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl