Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Leeskringen

Wie zich met spiritualiteit inlaat, komt vroeg of laat in contact met de grote teksten van de christelijke mystiek. Vaak halen wij daarbij enkel uit die teksten wat ons lief is. Maar wie deze teksten echt ernstig neemt, merkt al snel dat die om een geduldiger en nauwgezetter lezing vragen. Als enkeling kan zoiets erg lastig blijken. Maar samen met anderen, en begeleid door een expert ter zake, is het lezen, bestuderen en duiden van deze teksten bijzonder verrijkend.
.

‘Een betere manier om onze interesse voor spiritualiteit
de diepgang te geven waarom die vraagt, is er niet.’


Het Titus Brandsma Instituut organiseert  met enige regelmaat Leeskringen Mystieke Teksten. Onder begeleiding van één van onze deskundige collega's lezen we in zes sessies een basistekst van een belangrijke auteur uit de christelijke mystieke traditie. Samen met anderen volgen we nauwgezet, pagina na pagina, een tekst die onze grote mystieke traditie mede heeft grootgemaakt.

Leeskring La fable mystique (1982) van mystiekdeskundige Michel de Certeau SJ 
Woensdag 12 januari 2022 krijgt de leeskring La fable mystique (1982) van mystiekdeskundige Michel de Certeau SJ (1925-1986) een vervolg. La fable mystiqye is ook nu actueel in een tijd dat het instituut kerk voor steeds minder mensen een plek is voor spiritualiteit. Dit boek biedt een doorkijk hoe in een tijd van grotere maatschappelijke onzekerheid het ‘niet-weten’ een bron van inspiratie en verbinding kan zijn.

De eerste bijeenkomst op woensdag 12 januari zal Marc De Kesel een korte inleiding geven over de eerste 150 pagina’s die reeds in eerdere leesbijeenkomsten besproken zijn. Het is dus niet noodzakelijk dat u de eerdere leeskring heeft gevolgd.

Daarna vervolgen we de ‘close reading’ met hoofdstuk 4 uit deel 2 (Manières de parler). Deelnemers kunnen kiezen voor het Franse origineel, of de Engelse vertaling.
> Meer informatie en aanmelden

Leeskring over het commentaar van Paus Gregorius de Grote op Hooglied 
In februari 2021 startte de online leeskring over het commentaar van Paus Gregorius de Grote op Hooglied. Het Hooglied mag dan een bundel ‘profane’ liefdesliederen zijn, voor de christelijke mystiek is het Hooglied het belangrijkste boek uit de Bijbel. Bernardus van Clairvaux, Ruusbroec, Teresa van Avila: allen schreven ze een eigen versie van dit Hooglied.

Deze leeskring heeft inmiddels plaatsgevonden.