Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

TBI-Masterclass - Belijdenissen als spirituele autobiografie

Augustinus’ Belijdenissen (Confessiones) gaan over zijn bekering. Hij herinnert zich dat hij als redenaar in het keizerrijk de belangen van de Romeinen behartigde, ook dat hij heel lang alleen maar uit is geweest op applaus. Maar sinds hij God gevonden heeft, hoeft dat niet meer. Hij schrijft zijn belijdenissen dan ook niet om zichzelf te rechtvaardigen, maar om zichzelf beter te leren kennen. Hij heeft ontdekt dat die twee samenhangen: het kennen van jezelf en het dieper leren kennen van God.

Augustinus’ bekering verstaan we als een breuk in zijn bestaan die leidde tot een herschepping voorbij zijn menselijke mogelijkheden. In dit proces bekleden verschillende vrouwen een cruciale functie: Monnica, zijn moeder en zijn vriendin die de moeder was van zijn zoon Adeodatus (door God gegeven). Zijn moeder speelde een rol bij een wending in zijn leven: het afstand nemen van een gnostische sekte (het manicheïsme) en zijn omkeer naar het christelijke geloof. Het verhaal met zijn eigen moeder liep uit op een hoogtepunt in het visioen van Ostia, waarbij ze gezamenlijk een mystieke ervaring deelden. Het verhaal met zijn vriendin werd een dieptepunt in zijn leven, door de breuk die tussen hen ontstond. Bij zijn bekering trad een goddelijke moeder op de voorgrond die hem aanspoorde de sprong naar God te wagen.

Kitty Bouwman zal laten zien hoe belangrijk de wijsheidstheologie voor Augustinus was, en Marc de Kesel zal de aandacht vestigen op de invloed van Augustinus op de moderniteit.

In deze collegereeks lezen we fragmenten uit de Belijdenissen. We gebruiken de Nederlandse vertaling: Aurelius Augustinus, Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door G. Wijdeveld. U kunt ook de vertalingen gebruiken van W. Sleddens of van A. Sizoo.

Aanbevolen: Spiritueel moederschap, twee vrouwen in het leven van Augustinus, Berne Media 2019.

Praktische informatie

Data: vrijdagochtend: 27 januari; 10 februari; 24 februari; 10 maart; 24 maart en 31 maart 2023

Tijd: 11 uur – 13 uur

Plaats: Erasmusgebouw E12.06 (Erasmusplein 1, Nijmegen)

De colleges kunnen alleen nog online gevolgd worden.

Cursusprijs:    Met werkstuk: € 254,00

Zonder werkstuk: € 175,00

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleiding: Dr. Kitty Bouwman: PhD in de Theologie, promoveerde op een proefschrift over mystagogie bij Augustinus, en is werkzaam als geestelijk begeleider.

Prof. dr. Marc de Kesel: bijzonder hoogleraar Theologie, mystiek & moderniteit aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.