Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Niet-weten

Geestelijke begeleiding is een vorm van mystagogie, ‘inwijding in het geheim’. Dat kan op twee manieren vorm krijgen. Ofwel de geestelijk begeleider weet iets wat een ander (nog) niet weet, ofwel, het niet-weten wordt gedeeld en vruchtbaar gemaakt. In de mystieke traditie is het niet-weten richtinggevend. In deze collegereeks staat daarom het niet-weten als vraag centraal.

In het tekstcollege leest u teksten van Thérèse van Lisieux. Thérèse van Lisieux (1873-1897) geeft al van kinds af aan blijk van een groot godsverlangen. Meer dan alles wil zij God plezier doen, koste wat het kost. In God vindt zij houvast zowel bij ingrijpende verliezen als bij haar eigen kwetsbaarheid. Hemel en aarde beweegt ze om al op vijftienjarige leeftijd in de Karmel in te mogen treden. Als zij 23 jaar is openbaren zich de eerste tekenen van TBC. Na aanvankelijke blijdschap om spoedig met haar hemelse Bruidegom verenigd te worden valt zij in een diepe geloofsnacht. Van wat zij eerst zo goed dacht te weten is zij nu niet zo zeker meer…

In het thematiekcollege worden de in het tekstcollege gelezen passages uit het werk van Thérèse van Lisieux in een bredere context geplaatst. Het niet-weten heeft een even oude als nobele, maar ook complexe traditie. Na een kort overzicht van die traditie, wordt aangetoond hoe die doorwerkt tot in onze moderniteit, niet alleen in de religieuze, maar ook in de niet-religieuze cultuur. Vandaaruit wordt opnieuw ingezoomd om Thérèse van Lisieux om te zien hoe daar het niet-weten een typische moderne plaats krijgt.

Data/tijd: 3, 10, 17, 24 november, 1, 8 december (reserve 15 december) 2021

Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur

Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen
Prijs: € 355,-. U kunt deze collegereeks uitbreiden met een werkstuk en een certificaat.
De kosten bedragen dan € 455,-
Docenten: Mariska van Beusichem en Marc De Kesel
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Inschrijving: Voor 20 oktober aanmelden. Aanmeldingsformulier TBI collegereeksen 2021 (pdf, 447 kB) downloaden, invullen, afdrukken, scannen en opsturen via mail.
(invullen + handtekening mailen naar: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl t.a.v. Ria Heerema)