Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Studieweek Mystiek 2023: 'Karmelitaanse mystiek: in de leerschool van Titus Brandsma'

De jaarlijks terugkerende studieweek rond mystiek van het Titus Brandsma Instituut staat dit jaar in het teken van Karmelitaanse mystiek. 

mr-great-heart-1VsA6vwTsKU-unsplash

Pionier
Titus Brandsma was als hoogleraar filosofie en mystiek een van de pioniers van de wetenschappelijke studie van de mystiek. Vanuit zijn leeropdracht deed hij studie naar de Nederlandse mystiek en als karmeliet was de karmelitaanse mystiek hem zeer vertrouwd.

Karmelitaanse mystiek
In 1935 reisde Titus Brandsma naar Amerika. Hij was uitgenodigd om daar op verschillende plaatsen lezingen te geven over karmelitaanse mystiek. De serie van 9 voordrachten werd een jaar later uitgegeven als ‘Carmelite Mysticism: Historical Sketches’. In deze lezingenserie beschrijft Titus Brandsma de karmelitaanse mystiek aan de hand van Elia en Maria (‘de geestelijke vader en moeder van de karmel’); bekende karmelheiligen zoals Teresa van Avila, Jan van het Kruis en Theresia van Lisieux; en andere bepalende karmelieten zoals de eerste monniken op de berg Karmel, Johannes Soreth en Jan van de Heilige Samson.

Visie op mystiek
In al deze lezingen legt Titus Brandsma zijn visie op karmelitaanse mystiek bloot. Centraal gegeven daarin is het karmelitaans leven als een oefenschool in het leven in Gods tegenwoordigheid. Ook schenkt Brandsma nadrukkelijk aandacht aan het ‘vita mixta’, de verbinding van het contemplatieve en actieve leven. Een derde aandachtspunt in zijn beschrijvingen van karmelitaanse mystiek is de verbinding van actieve en passieve contemplatie, ‘de vereniging van het menselijk pogen en de instorting van het mystieke leven door God’.

Programma
Inigo Bocken en Anne-Marie Bos belichten gedurende deze week de karmelitaanse mystiek aan de hand van de Nederlandse vertaling van Brandsma’s boek Carmelite Mysticism. Deze vertaling wordt als reader integraal beschikbaar gesteld. Centrale tekstfragmenten uit de reader worden gelezen en toegelicht. Wat is eigen aan karmelitaanse mystiek?

--

Inigo Bocken (1968) is hoogleraar mystieke theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tevens is hij universitair docent aan de Radbouduniversiteit en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. In het najaar van 2023 zal zijn intellectuele biografie van Titus Brandsma worden gepubliceerd.

Anne-Marie Bos (1973) is zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. Zij is redacteur van het editieproject ‘De werken van Titus Brandsma’. Daarnaast houdt zij zich bezig met projecten rond ‘spiritualiteit en onderwijs’.

---

Data/tijd: Maandag 3 t/m donderdag 6 juli 2023, 10.00-12.00 en 13.30-15.30 uur.

Plaats: zowel fysiek als online deelname is mogelijk, Locatie: Radboud Universiteit, MM 00.025 in het Maria Montessorigebouw

Lesmateriaal: Reader

Studiepunten: 3, geef bij aanmelding uw registratienummer door om voor deze studiepunten in aanmerking te komen.

Kosten: zijn € 195,- voor fysieke deelname of € 150,- voor online deelname. Op deze pagina zal een aanmeldformulier te vinden zijn vanaf 1 april 2023.

Aanmelden is niet meer mogelijk