Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Hadewijch

Hadewijch – de mystica van de liefde (ca. 1240)

Studieweek Mystiek 2016

Studieweek Mystiek 2016

Tijdens de Studieweek Mystiek 2016 staat de grote Vlaamse mystica Hadewijch centraal.

Hadewijch is de mystica die de liefde in alle kleuren geleefd en beschreven heeft. In haar brieven, visioenen en gedichten komen liefdeservaring en godservaring dicht bij elkaar en vallen ze ook samen. Geraakt door een overweldigende kracht die zich in haar doet voelen als minne, wordt zij meegenomen in een ervaring die verschillende fases doorloopt, die zij ‘minnedrift’, ‘minneverkeer’ en ‘minnegenieting’ noemt. Ook het minneleed, dat uitgerekend minne haar aandoet door soms onvoorzien te verdwijnen, speelt in haar ervaring een belangrijke rol – de mystieke ervaring als de meest concreet menselijke ervaring. Hadewijchs beleving van de minne is het treffendst waar zij het één zijn met minne evoceert. In een tijd zoals de onze waarin de zoektocht naar authentieke gevoelens hoog op de agenda staat, confronteert Hadewijch ons met een ervaring van liefde die niet alleen in ons is, maar ons ook boven onszelf uit voert, en die ook weerstand biedt. Als geen ander leert zij ook de hedendaagse lezer de onverwachte rijkdom te zien van onze ervaring, om te gaan met wat ons niet uitkomt – en te onderscheiden wat op onszelf gericht is en wat op de ander. Het gaat om een echte fenomenologie van de liefdesbeleving, die voor Hadewijch de godservaring is.

Anikó Daroczi en Paul Mommaers

Tijdens de Studieweek Mystiek 2016 zullen wij onder begeleiding van Anikó Daroczi en Paul Mommaers teksten lezen die ons laten kennismaken met de mystieke beleving van Hadewijch. We zullen ons toeleggen op de close reading van de Brieven, de Visioenen en de Liederen. Paul Mommaers is professor emeritus van Antwerpen (Ruusbroecgenootschap) en Leuven; Anikó Daroczi is professor Nederlandse literatuur in Boedapest.

Hadewijch van Antwerpen

Over het leven van Hadewijch is niet veel bekend. Wellicht was zij een begijn, ergens uit Brabant. Uiteindelijk kennen we haar slechts uit haar geschriften. Daarbij is zij een uiterst begaafde schrijfster, ‘mystieke’ wazigheid is haar vreemd – haar observaties zijn scherp en psychologisch doortastend. Zij schrijft voortdurend ook voor het oor van de lezer; in haar tekst zit muziek, letterlijk. Ons uitgangspunt verbreedt zich dan ook: lezen betekent hier luisterend lezen. Om Hadewijch te leren kennen, dienen we dus tegelijk te zien en te horen wat zij in haar tekst legt. Enkele liederen worden samen met hun melodie ten gehore gebracht tijdens de week. Tijdens de Studieweek Mystiek zullen moderne Nederlandse vertalingen gebruikt worden.

Data en tijden

Maandag 11 t/m donderdag 14 juli 2016 van 10.00 tot 15.30 uur.

Locatie

Zaal SP1 van het Spinozagebouw van Radboud Universiteit, Montessorilaan 3, 6525 HR Nijmegen.

Inschrijving

Inschrijven voor de studieweek kan op het blauwe formulier hier beneden (het rode formulier is uitsluitend voor het bestellen van geluidsdragers). Beschikt u niet over internet, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het Titus Brandsma Instituut op nummer 024-3612162.

Inschrijven kan tot 1 juni 2016. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Kosten

De deelnamekosten voor de Studieweek Mystiek bedragen € 190,- inclusief BTW. Deze prijs is inclusief koffie en thee. Begin juni ontvangt u een factuur voor de deelnamekosten. U wordt verzocht het verschuldigde bedrag vóór 1 juli 2016 over te maken onder vermelding van het op de factuur vermelde betalingskenmerk.

Annuleringsregeling

Bij annulering voor 1 juni a.s. zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering na 1 juni 2016 worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

Studiemateriaal en Boek

Er verschijnt een syllabus met studiemateriaal. Deze kunt u bij aanvang van de studieweek aanschaffen. De kosten van de syllabus bedragen € 10,-. Naar aanleiding van de Nacht van de Mystiek van januari 2016 verschijnt er een boek met de teksten daarvan. Deze kunt u ook bij aanvang van de studieweek aanschaffen voor € 7, 50.

Beeld- en geluidsdragers

De lezingen van de Studieweek Mystiek zijn verkrijgbaar op CD’s (af te spelen op een CD-speler), op een CD-rom (af te spelen via de computer) en op een DVD (af te spelen via de computer). De kosten bedragen voor de CD’s € 130, -, voor de CD-rom € 75, – en voor de DVD € 150, -. De prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten.

Wilt u de opnames ontvangen dan kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Contact

Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij het secretariaat van het Titus Brandsma Instituut op telefoonnummer 024-3612162 of via e-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat voor het bestellen van geluidsdragers van deze en voorgaande studieweken.

Algemene Voorwaarden

Op de Studieweek Mystiek zijn onze Algemene voorwaarden Studieweek Mystiek van toepassing. U vindt de algemene voorwaarden op onze website.

Onderwerpen van de afgelopen jaren

2015 Als de vogels leren spreken (Teresa van Avila), dr. H. Blommestijn, dr. H. Westerink, dr. B. Treffers
2014 Vuur van Liefde (Caterina van Genua), dr. H. Blommestijn
2013 Het Lied van de Eenheid. Bijbelse beroering in een spiritueel geschrift, dr. L. van Aalsum
2012 Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte. De spiritualiteit van psalm 119, prof. dr. K. Waaijman
2011 Wijsheid in de woestijn. De mystiek van de mens, prof. dr. H. Blommestijn
2010 Een gouden voetspoor: De navolging van Boeddha, dr. Paul van der Velde
2009 Mystiek als kristalheldere eerlijkheid. De weg van Etty Hillesum, dr. R. van den Brandt
2008 De mystieke aanraking: Schets van de Bestijging van de Berg Karmel, prof. dr. K. Waaijman
2007 Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec (1293-1381), Dr. L. Swart
2006 Mystiek in de ‘Navolging van Christus’ , Dr. R.Th.M. van Dijk, Dr. I.M.K. Bocken, Dr. P.H.M. Welzen, Dr. C.M.A. Caspers, Prof.Dr. C.J. Waaijman, Dr. R.H.F. Hofman, Dr. J.A. Huls, Prof.Dr. H.H. Blommestijn
2005 Zin, inzien en een-zijn, prof. dr. V. Fraeters
2004 Mystiek in de psalmen, prof. dr. C. J. Waaijman
2003 Lichaam in lichaam, ziel in ziel, Christusbeleving bij Hadewych en haar tijdgenoten, dr. R. Faesen
2002 Beatrijs van Nazareth, Zeven manieren van minne, prof. dr. J. A. Huls
2001 Spel van liefde, Het loflied van de blinde mysticus Jean de Saint-Samson, prof. dr. H. H. Blommestijn
2000 Van God houden als van niemand, Preken van Meester Eckhart, prof. dr. F. Maas
1999 Het mystieke perspectief van de eucharistie, dr. A. de Keyzer
1998 De mystieke omvorming van Willem van St Thierry, prof. dr. P. Verdeyen
1997 De mystieke omvorming van Theresia van Lisieux, dr. K. de Meester
1996 Augustinus, God tussen spreken en zwijgen, prof. dr. T. J. Van Bavel
1995 Julian of Norwich, “Alles komt goed”, dr.G. Valkenborgh
1994 Bernardus van Clairvaux, Een brief over het beminnen van God, prof. dr. H. H. Blommestijn
1993 Fransiscus en Clara, prof. dr. Th. Zweerman
1992 Jan van het Kruis, Vlam van liefde levend, prof. dr. H. H. Blommestijn
1991 Beatrijs van Nazareth, prof. dr. H. W. J. Vekeman
1990 Martin Buber, Chassidische mystiek, prof. dr. C. J. Waaijman
1989 Hadewych, Visioenen, brieven en gedichten, prof. dr. P. Mommaers
1988 Jan van het Kruis, De donkere nacht, prof. dr. H. H. Blommestijn
1987 Ruusbroec, Vanden blinckenden steen, prof. dr. A. Deblaere
1986 Ruusbroec, Een spieghel der ewigher salicheit, prof. dr. A. Deblaere
1985 Gerlach Peters, Een eenlike sprake eens regeleers, prof. dr. A. Deblaere
1984 Hadewych’s mystieke leer in de Strofische Gedichten, prof. dr. A. Deblaere
1983 Ruusbroec, Een spieghel der ewigher salicheit, prof. dr. A. Deblaere
1982 Ruusbroec, Die cierheit der gheestelijker brulocht, prof. dr. A. Deblaere

De opnames van de bovengenoemde studieweken zijn na te bestellen. De kosten voor een CD-rom met MP3-bestanden bedragen € 75,-, voor een set CD’s bedragen de kosten € 130,-.

U kunt uw bestelling doorgeven via het volgende e-mailadres: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl of telefonisch via nummer 024-3612162.