Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Titus Brandsma

In de leerschool van TITUS BRANDSMA

Studieweek Mystiek 2018

“Mystiek is een bijzondere vereniging van God met de mens,” aldus Titus Brandsma in 1937, “waarbij de mens zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zich ook zijnerzijds met God verenigt.” Mystiek komt dus van twee kanten.

Titus Brandsma had als karmeliet en professor een persoonlijk doorleefde en wetenschappelijk doordachte kennis van de mystieke traditie en hij verspreidde deze kennis op allerlei manieren. Hij was een bevlogen docent die mensen met vaste hand binnenvoerde in de godsrelatie. In zijn geschriften – artikelen, lezingen, colleges, retraites, gedichten – getuigt hij ervan hoe mystiek verbonden is met het gewone leven, en omgekeerd, maatschappij-betrokkenheid met mystiek. Keer op keer laat Brandsma zien hoe we in alle uiterlijkheid het innerlijk leven kunnen ontwaren, en hoe dit innerlijk leven op zijn beurt onderscheidend is voor hoe wij zijn. Titus Brandsma ziet de gedegen studie van mystiek daarom als een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Gedreven door wat hij ziet gebeuren in de wereld om hem heen, presenteert hij de mystiek van Jan van het Kruis, Teresa van Avila, Liduina van Schiedam en vele anderen. Titus Brandsma legt daarbij eigen accenten.

Programma
Om het werk van Titus Brandsma – de studie van spiritualiteit en mystiek – voort te zetten, werd 50 jaar geleden het Titus Brandsma Instituut opgericht. In aansluiting bij dit lustrum organiseert het Titus Brandsma Instituut de Studieweek Mystiek 2018 over hoe Titus Brandsma kijkt naar mystiek. We zullen onder leiding van Anne-Marie Bos teksten lezen waarin Titus Brandsma zijn doordenking van de mystiek verwoordt en ons uitnodigt te delen in de mystieke schouwing.

Er zal voor de deelnemers een reader beschikbaar zijn met de teksten die tijdens de studieweek gelezen worden.

Anne-Marie Bos (1973) is karmeliet en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. Zij is redacteur van het editieproject ‘De werken van Titus Brandsma’. Daarnaast houdt zij zich bezig met projecten rond ‘spiritualiteit en onderwijs’ en ‘kunst en spiritualiteit’.

Data en tijden
Maandag 2 t/m donderdag 5 juli 2018 van 10.00 tot 15.30 uur.

Dagindeling:
Ochtendprogramma 10.00-12.00 uur
Middagprogramma 13.30-15.30 uur

Locatie
Zaal SP1 (was CC3, was CC5) van het Spinozagebouw van de Radboud Universiteit, Montessorilaan 3 6525 HR  Nijmegen.

Inschrijving
Inschrijven voor de studieweek kan op deze webpagina (na de Algemene Voorwaarden). Beschikt u niet over internet, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het Titus Brandsma Instituut op nummer 024-3612162.  Inschrijven kan tot 1 juli 2018. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Kosten
De deelnamekosten voor de Studieweek Mystiek bedragen € 200,- inclusief BTW. Deze prijs is incl. koffie, thee en studiemateriaal (reader).  Voorafgaand aan de studieweek ontvangt u een factuur voor de deelnamekosten. Het verschuldigde bedrag dient u binnen 30 dagen doch uiterlijk voor 1 juli 2018 over te maken onder vermelding van het op de factuur vermelde betalingskenmerk.

Studiemateriaal
Er zal een reader met studiemateriaal verschijnen. Deze krijgt u bij aanvang van de studieweek uitgereikt.
Naar aanleiding van de Nacht van de Mystiek van januari 2018 verschijnt er een boek met teksten daarvan. Deze kunt u bij aanvang van de studieweek aanschaffen voor € 7,50.

Annuleringsregeling
Bij annulering voor 1 juni a.s. zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering na 1 juni 2018 worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Bij inschrijving en annulering na 1 juni 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Beeld- en geluidsdragers
De lezingen van de Studieweek Mystiek zijn verkrijgbaar op CD’s (af te spelen op een CD-speler), een CD-rom (af te spelen op een computer) en op een DVD. De kosten bedragen voor de CD’s € 130,-, voor de CD-rom € 75,- en voor de DVD € 150,-. De prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten. Wilt u de opnames ontvangen dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.

Contact
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij het secretariaat van het Titus Brandsma Instituut op telefoonnummer 024-3612162 of via e-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.  U kunt ook contact opnemen met het secretariaat voor het bestellen van geluidsdragers van deze en voorgaande studieweken.

Algemene Voorwaarden
Op de Studieweek Mystiek zijn onze Algemene voorwaarden Studieweek Mystiek van toepassing. U vindt de algemene voorwaarden op onze website (zie de link rechtsboven op deze webpagina).

Onderwerpen van de afgelopen jaren2017 Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus-Passion, dr. A. de Keyzer
2016 Hadewijch – de mystica van de liefde (ca. 1240) (Hadewijch van Antwerpen), A. Daroczi en P. Mommaers
2015 Als de vogels leren spreken (Teresa van Avila), dr. H. Blommestijn, dr. H. Westerink, dr. B. Treffers
2014 Vuur van Liefde (Caterina van Genua), dr. H. Blommestijn
2013 Het Lied van de Eenheid. Bijbelse beroering in een spiritueel geschrift, dr. L. van Aalsum
2012 Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte. De spiritualiteit van psalm 119, prof. dr. K. Waaijman
2011 Wijsheid in de woestijn. De mystiek van de mens, prof. dr. H. Blommestijn
2010 Een gouden voetspoor: De navolging van Boeddha, dr. Paul van der Velde
2009 Mystiek als kristalheldere eerlijkheid. De weg van Etty Hillesum, dr. R. van den Brandt
2008 De mystieke aanraking: Schets van de Bestijging van de Berg Karmel, prof. dr. K. Waaijman
2007 Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec (1293-1381), Dr. L. Swart
2006 Mystiek in de ‘Navolging van Christus’ , Dr. R.Th.M. van Dijk, Dr. I.M.K. Bocken, Dr. P.H.M. Welzen, Dr. C.M.A. Caspers, Prof.Dr. C.J. Waaijman, Dr. R.H.F. Hofman, Dr. J.A. Huls, Prof.Dr. H.H. Blommestijn
2005 Zin, inzien en een-zijn, prof. dr. V. Fraeters
2004 Mystiek in de psalmen, prof. dr. C. J. Waaijman
2003 Lichaam in lichaam, ziel in ziel, Christusbeleving bij Hadewych en haar tijdgenoten, dr. R. Faesen
2002 Beatrijs van Nazareth, Zeven manieren van minne, prof. dr. J. A. Huls
2001 Spel van liefde, Het loflied van de blinde mysticus Jean de Saint-Samson, prof. dr. H. H. Blommestijn
2000 Van God houden als van niemand, Preken van Meester Eckhart, prof. dr. F. Maas
1999 Het mystieke perspectief van de eucharistie, dr. A. de Keyzer
1998 De mystieke omvorming van Willem van St Thierry, prof. dr. P. Verdeyen
1997 De mystieke omvorming van Theresia van Lisieux, dr. K. de Meester
1996 Augustinus, God tussen spreken en zwijgen, prof. dr. T. J. Van Bavel
1995 Julian of Norwich, “Alles komt goed”, dr.G. Valkenborgh
1994 Bernardus van Clairvaux, Een brief over het beminnen van God, prof. dr. H. H. Blommestijn
1993 Fransiscus en Clara, prof. dr. Th. Zweerman
1992 Jan van het Kruis, Vlam van liefde levend, prof. dr. H. H. Blommestijn
1991 Beatrijs van Nazareth, prof. dr. H. W. J. Vekeman
1990 Martin Buber, Chassidische mystiek, prof. dr. C. J. Waaijman
1989 Hadewych, Visioenen, brieven en gedichten, prof. dr. P. Mommaers (NIET BESCHIKBAAR)
1988 Jan van het Kruis, De donkere nacht, prof. dr. H. H. Blommestijn (NIET BESCHIKBAAR)
1987 Ruusbroec, Vanden blinckenden steen, prof. dr. A. Deblaere (NIET BESCHIKBAAR)
1986 Ruusbroec, Een spieghel der ewigher salicheit, prof. dr. A. Deblaere
1985 Gerlach Peters, Een eenlike sprake eens regeleers, prof. dr. A. Deblaere
1984 Hadewych’s mystieke leer in de Strofische Gedichten, prof. dr. A. Deblaere (NIET BESCHIKBAAR)
1983 Ruusbroec, Een spieghel der ewigher salicheit, prof. dr. A. Deblaere
1982 Ruusbroec, Die cierheit der gheestelijker brulocht, prof. dr. A. Deblaere (NIET BESCHIKBAAR)

De opnames van de bovengenoemde studieweken zijn na te bestellen. De kosten voor een CD-rom met MP3-bestanden bedragen € 75,-, voor een set CD’s bedragen de kosten € 130,-.

U kunt uw bestelling doorgeven via het volgende e-mailadres: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl of telefonisch via nummer 024-3612162.