Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

'In het spoor van Cusanus'| Algemene informatie

Over het symposium

Veelstemmigheid

Al sinds het grote Cusanus-evenement in 2001 in Deventer werden in deze stad initiatieven genomen om het maatschappelijke gesprek tussen verschillende levensbeschouwelijke groepen op gang te brengen: lezingen, forumgesprekken enz. De inspiratie van de 15de eeuwse denker Nicolaus Cusanus, die nauw verbonden was met de Moderne Devotie en in Deventer de bursa cusana stichtte, gaf een heel eigen accent aan dit maatschappelijke gesprek, waarbij ook levensbeschouwelijke en spirituele dimensies hun plaats kregen. In zijn tijd zette Cusanus, gedreven door idealen van de Moderne Devotie, zich in voor het gesprek tussen de verschillende religies en culturen.

De nieuwe Nederlandse vertaling van Cusanus’ belangrijkste boek (De wetende onwetendheid, Eindhoven, Damon, 2023) door Gert den Hartogh is nu de aanleiding om opnieuw een Cusanus-evenement te organiseren waarin ook verschillende levensbeschouwelijke en culturele partners van de stad opnieuw dit gesprek met elkaar zullen aangaan. Publieke lezingen, een forumdebat, stadswandelingen langs de verschillende levensbeschouwelijk belangrijke en historische locaties en een concert met het wereldberoemde ensemble Graindelavoix onder leiding van Björn Schmelzer met veelstemmige muziek uit de tijd van Cusanus en de Moderne Devotie – dat zijn de verschillende elementen die dit evenement zullen kleuren. Het ensemble zal speciaal voor het evenement een programma maken dat past bij Cusanus en de veelstemmigheid van de 15de eeuw.

Bedoeling van het evenement is om zoveel mogelijk betrokken, nieuwsgierige en geëngageerde burgers van Deventer en daarbuiten de gelegenheid te geven om de ruimte van dit bijzondere gesprek te leren kennen – en te laten nadenken over actuele maatschappelijke problemen, tegen de achtergrond van de rijke geschiedenis van de stad, die ook voor vandaag inspirerend kan werken. Tevens hopen wij dat dit evenement bijdraagt aan een steviger netwerk van maatschappelijke partners met levensbeschouwelijke insteek. Zo kunnen deze partners ook in de toekomst betrokken blijven bij het gesprek tussen burgers dat in de stad plaatsvindt.

Organisatie

Het Titus Brandsma Instituut Nijmegen, bekend omwille van de grote expertise op het gebied van de Moderne Devotie is eindverantwoordelijk voor het evenement. De coördinerende persoon in deze is Inigo Bocken.

Inigo Bocken van het Titus Brandsma Instituut heeft met de andere coördinatoren van het Cusanus evenement in 2001 (Zafer Aydogdu en Johan Kuiper) de laatste maanden contacten gelegd en gesprekken gevoerd met personen en organisaties in Deventer en is zo gekomen tot het voorliggende projectplan. Onder verantwoordelijkheid van het Titus Brandsma Instituut wordt een Deventer werkgroep gevormd. Voor een deel van de uitvoerende taken is Trees Schopman aangesteld.

Partners

Dit symposium is een samenwerkingsverband van: de Bergkerk, de Broederenkerk, de Centrum Moskee, Deventer Verhaal, het Geert Groote-huis, de Gemeente Deventer, de Historische Vereniging Deventer, het Humanistisch Verbond, de Lebuinuskerk, Inigo Bocken (Titus Brandsma Instituut), Nieuw Sion, Platform filosoferen in Deventer, het Soefi Centrum Deventer, Stichting Musora, Stichting Thomas More.

Comité van Aanbeveling:

Sophie van Bijsterveld, politica en hoogleraar
Clemens Hogenstijn, stadshistoricus van Deventer
James van Lidth de Jeude, voormalig burgemeester Deventer
José Sanders, rector magnificus Radbouduniversiteit
Arie Slob, politicus en historicus
Jan Terlouw, politicus en literator
Rik Torfs, ere-rector van de KU Leuven