Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Onderwijs

Onderwijs, vormings- en publieksactiviteiten zijn altijd een essentieel onderdeel van het geheel van activiteiten van het Titus Brandsma Instituut geweest. Het TBI heeft een traditie in een onderwijs- en vormingsaanbod in collegereeksen.

Het Titus Brandsma Instituut draagt met de collegereeksen bij aan de postinitiële 2-jarige opleiding Geestelijke Begeleiding, georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam.

Daarnaast worden ook gevestigde activiteiten zoals de Studieweek Mystiek, de TBI Lectures en de Mystieke Salons voorgezet, en wordt de publicatiereeks Mystieke teksten gecontinueerd. Het aanbod van de Lectures en Salons zal daarbij variëren tussen Nederlandstalig en Engelstalig, zodat naast een Nederlandstalig publiek ook een internationaal publiek kan worden geworven en internationale auteurs en hun werk gepresenteerd kunnen worden.

De in coronatijd ontwikkelde mogelijkheden voor digitale activiteiten zullen worden voortgezet en waar wenselijk uitgebouwd.