Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Collegereeksen 2023-2025 in het kader van Geestelijke Begeleiding

Geestelijke Begeleiding leert je mensen te begeleiden bij de bewustwording van zichzelf en van de bewogenheid door God in hun leven. Via het Titus Brandsma Instituut zijn diverse collegreeksen te volgen* in het kader van dit thema.

*Nadere informatie over aanmelden zal zo spoedig mogelijk volgen

Najaar 2023: Begeleiding op de geestelijke weg

In het concrete leven van mensen voltrekt zich het geestelijk leven van de mens als een weg, een zoektocht vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en nieuwe ontdekkingen. Deskundige geestelijk begeleiders zijn in staat om mensen te helpen op deze weg. Hierin speelt wederkerigheid een belangrijke rol.

In deze collegereeks gaat het enerzijds om het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden om ervaringen op de geestelijke weg en verwoordingen daarvan te herkennen en te duiden. Anderzijds vergroot u uw inzicht in wat geestelijke begeleiding is.

Docenten: Anne-Marie Bos en Inigo Bocken

Colleges op 8 woensdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur

Data: 6 en 20 september, 4 en 11 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december 2023

Locatie: TBM Stijn Buysstraat 11 Nijmegen

Voorjaar 2024: Het spirituele proces

De geestelijke weg voltrekt zich als een spiritueel proces. Om zicht te krijgen op spirituele bewustwordings- en omvormingsprocessen is het behulpzaam om vertrouwd te raken met centrale thema’s uit de spirituele traditie.

In deze collegereeks staan we vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding stil bij een aantal van deze centrale thema’s, zoals omvorming en onderscheiding (ook wel genoemd ‘opmerkzaamheid’ of ‘de onderscheiding der geesten’). U vergroot hiermee uw zicht op spirituele processen.

Docenten: Ad Poirters en Krijn Pansters

Colleges op 8 woensdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur

Data: 14 en 28 februari, 13 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 juni 2024.

Locatie: TBM Stijn Buysstraat 11 Nijmegen


Najaar 2024: Maatschappelijke spiritualiteit

De geestelijke weg voltrekt zich in het gewone leven, midden in de samenleving. We leven in verbondenheid met anderen; mensen met wie we samenwerken; buren en vrienden; geestverwanten; mensen die we ontmoeten. We vervullen daarin ook verschillende rollen. Wat betekent dit voor het gaan van de geestelijke weg? Hoe verhoudt het innerlijk leven zich tot het uiterlijke leven? Waar schuurt het? Waar groei je aan? Wat houdt je op koers?

In deze collegereeks leert u vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding kijken naar spiritualiteit in het maatschappelijk leven.

Docenten: n.n.b.

Colleges op 8 woensdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur

Data: 4 en 18 september, 2 en 16 oktober, 6 en 20 november, 4 en 11 december 2024

Locatie: TBM Stijn Buysstraat 11 Nijmegen

Voorjaar 2025: Passie en toewijding

Een belangrijke voedingsbodem voor spiritualiteit is het ontdekken van wat je ten diepste raakt, waar je enthousiast van wordt, waar je warm voor loopt. Hoe houd je hier contact mee in tijden van crisis? En hoe houd je het uit als je het contact hiermee verloren bent? In de spiritualiteit zijn passie en toewijding belangrijke thema’s.

In deze collegereeks vergroot u uw inzicht in passie en toewijding op de geestelijke weg en in begeleidingsprocessen.

Docenten: n.n.b.

Colleges op 8 woensdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur

Data: 12 februari, 5 en 19 maart, 2 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 juni 2025

Locatie: TBM Stijn Buysstraat 11 Nijmegen