Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Leergang: geestelijke begeleiding

In de leergang Geestelijke Begeleiding leer je mensen te begeleiden op hun geestelijke weg. Het Titus Brandsma Instituut verzorgt diverse modules in het kader van geestelijke begeleiding.

Flexibel studeren: in de collegezaal of thuis in eigen tijd. Het is aan jou.

Opleiding geestelijke begeleiding 2023-2025 - 800x200

Programma en toelating

Wat gaan we doen in deze leergang?

Tijdens de modulaire leergang 'Geestelijke begeleiding' volg je 5 verschillende modules, met ieder 8 bijeenkomsten. Verderop op deze pagina is onder het kopje 'modules' meer informatie te vinden over de inhoud, thema's en docenten per module.

> Module I: Begeleiding op de geestelijke weg (zelfstudie)
> Module II: Het spirituele proces (voorjaar 2024)
> Module III: Belichaamde spiritualiteit (najaar 2024)
> Module IV: Keuzemodule: 
              - Passie en toewijding (voorjaar 2025)
              - Studieweek mystiek 
> Module V: De praktijk van de geestelijke begeleiding (najaar 2024)

Wat is geestelijke begeleiding?

Geestelijke begeleiding heeft als doel mensen inzicht te bieden in hun spiritueel proces. Een geestelijk begeleider helpt mensen in de zoektocht naar, en omgang met, wat hen ten diepste beweegt. Deze zoektocht voltrekt zich in het leven als een geestelijke weg vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en nieuwe ontdekkingen. Op deze weg komen mensen zichzelf tegen met alle positieve en negatieve kanten. In dit spirituele proces hoeft men echter niet alleen te staan. Deskundige geestelijk begeleiders zijn in staat om mensen te ondersteunen op deze weg. Een geestelijk begeleider helpt mensen te luisteren en te kijken naar wat er gebeurt in de diepte van het bestaan.

Algemene informatie over de modules

Het is mogelijk de opleiding in zijn geheel te volgen, maar de delen zijn ook los te volgen als contractonderwijs. Let in beide gevallen goed op de uiterste aanmelddata.

In de modules ontwikkel je competenties om spirituele processen te begeleiden. Een geestelijk begeleider ondersteunt mensen in verbinding te zijn met wat hen ten diepste beweegt. Voor deze begeleiding onderscheiden we vijf competenties in deze leergang:

  • mystagogische competentie: je kunt voor anderen een spirituele ruimte openen om te ontdekken en te onderhouden wat hen ten diepste beweegt.
  • spirituele competentie: je kunt uw eigen spiritualiteit verwoorden, verbeelden en onderhouden vanuit het besef van een persoonlijke afhankelijkheid van het grotere geheel en een inzicht in wat je zelf ten diepste beweegt.
  • hermeneutische competentie: datgene wat je leest, ziet en hoort als uitdrukking van een diepere spirituele laag.
  • reflexieve competentie: je kunt (kritisch) reflecteren op uw eigen spiritualiteit in relatie tot anderen in relatie tot geestelijke begeleiding
  • dialogische, communicatieve competentie: je hebt in geestelijke begeleiding een luisterende houding en je kunt jezelf communicatief doelmatig uitdrukken.

De toetsing vindt plaats door slotopdrachten per module.

Deze leergang wordt modulair en hybride aangeboden. Dat betekent dat deelnemers een persoonlijke leerroute kunnen volgen die aansluit op hun mogelijkheden. Enkel module V vraagt om een fysieke aanwezigheid, omdat we daar gespreksvoering oefenen. Voor de overige modules bepaal je zelf of je fysiek, dan wel online aanwezig bent. Er zijn dus verschillende routes denkbaar:

  • Route 1: je volgt de hele leergang, ontvangt deelcertificaten per module en sluit af met een eindportfolio voor een diploma
  • Route 2: je volgt enkel de modules die je wel of niet afsluit met een deelcertificaat
  • Route 3: je volgt één of een aantal modules uit interesse, die je wel of niet afsluit met een deelcertificaat

Met uitzondering van module V bestaat elke module uit acht woensdagochtenden (10.00 – 12.30 uur). De module De praktijk van geestelijke begeleiding heeft een alternatieve roostering, een drietal woensdagmiddagen en drie zaterdagen. Gedurende de bijeenkomsten – maar ook in de voorbereiding ervan en de reflectie erop – vergroot je kennis en inzicht in geestelijke begeleiding, oefen je vaardigheden en werk je aan competenties die nodig zijn in geestelijk begeleiding. Wanneer je kiest voor fysieke aanwezigheid, dan vinden deze plaats op het Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11 (7 minuten wandelen vanaf Nijmegen CS).

Toelatingseisen leergang

Wij verwachten van de deelnemers student dat deze een HBO- of academische opleiding heeft afgerond en werk-gerelateerde ervaring heeft met (geest]elijke) begeleiding of zich daar concreet op voorbereidt.

Om deel te nemen aan de module ‘De praktijk van geestelijke begeleiding’ is enige ervaring in gespreksvoering vereist. Vooraf wordt potentiële deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun ervaring in gespreksvoering in relatie tot geestelijke begeleiding. Zo mogelijk kan het advies zijn eerst een van de andere modules te volgen ten einde een goede voorbereiding te hebben voor deze module.

Aanmelden kan tot de per onderdeel aangegeven aanmelddata.

Digitale leeromgeving

Twee weken voor de start van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving van het Titus Brandsma Instituut (onderdeel van de Radboud Universiteit). Daarin tref je alle relevante studie informatie, roosters, mededelingen, opdrachten, literatuurverwijzingen, videobeelden en andere zaken die je voor de studie nodig heeft. Voor tussentijdse opdrachten dien je ook via deze digitale leeromgeving jouw bijdrage te leveren.

Heeft u vragen?

Secretariaat
secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Onderwijscoördinator
Dr. Edwin van der Zande
edwin.vanderzande@titusbrandsmainstituut.nl

Modules

Flexibel studeren

Deze leergang wordt modulair aangeboden. Doe live mee met de afzonderlijke modules (op locatie of online),  of studeer na afloop thuis en volg de cursussen digitaal. Je kunt op elk gewenst moment instappen.

De periode achter de module geeft aan, wanneer je de module live en/of op locatie kunt bijwonen:

Module I: Begeleiding op de geestelijke weg

In het concrete leven van mensen voltrekt zich het geestelijk leven van de mens als een weg, een zoektocht vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en nieuwe ontdekkingen. Deskundige geestelijk begeleiders zijn in staat om mensen te helpen op deze weg. Hierin speelt wederkerigheid een belangrijke rol.

Deze module is digitaal beschikbaar, meld je aan via onderstaande button.

Aanmelden

Aanmelden voor de gehele leergang of losse modules kan via het aanmeldformulier hieronder.

Schrijf je je in voor een losse module? Let dan goed op de uiterste aanmelddata, deze verschillen per studieonderdeel.

Voorjaar 2024 | Module II: Het spirituele proces

De geestelijke weg voltrekt zich als een spiritueel proces. Om zicht te krijgen op spirituele bewustwordings- en omvormingsprocessen is het behulpzaam om vertrouwd te raken met centrale thema’s uit de spirituele traditie.

Colleges op 8 woensdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur
Data: 14 en 28 februari, 13 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 juni 2024.
Aanmelden kan tot 5 februari 2024.

Vragen?

Secretariaat
secretariaat@
titusbrandsmainstituut.nl


Onderwijs coördinator

Dr. Edwin van der Zande
edwin.vanderzande@titusbrandsmainstituut.nl

Najaar 2024 | Module III: Maatschappelijke spiritualiteit

De geestelijke weg voltrekt zich in het gewone leven, midden in de samenleving. We leven in verbondenheid met anderen; mensen met wie we samenwerken; buren en vrienden; geestverwanten; mensen die we ontmoeten. We vervullen daarin ook verschillende rollen. Wat betekent dit voor het gaan van de geestelijke weg?

Colleges op 8 woensdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur
Data: 4 en 18 september, 2 en 16 oktober, 6 en 20 november, 4 en 11 december 2024
Aanmelden kan tot 26 augustus 2024.

Voorjaar 2025 | Module IV: Passie en toewijding

Een belangrijke voedingsbodem voor spiritualiteit is het ontdekken van wat je ten diepste raakt, waar je enthousiast van wordt, waar je warm voor loopt. Hoe houd je hier contact mee in tijden van crisis? En hoe houd je het uit als je het contact hiermee verloren bent? In de spiritualiteit zijn passie en toewijding belangrijke thema’s.

Woensdag 11 september, zaterdag 14 september, zaterdag 19 oktober, zaterdag 23 november, zaterdag 14 december 2024
Aanmelden kan tot 3 februari 2025.

2024-2025 | Module V: De praktijk van geestelijke begeleiding

In het practicum 'De praktijk van geestelijke begeleiding' oefent u in het geven van geestelijke begeleiding. Centraal staat in het practicum de mystagogische competentie, waarbij u leert de spirituele ruimte te openen door middel van verschillende vormen. Daarnaast oefent u met intervisie, zowel binnen de practicumbijeenkomsten als daarbuiten. Ook oefent u met casuïstiek en wordt aandacht besteed aan de dialogische en communicatieve competentie.

Colleges op 8 woensdagmiddagen van 14.00 – 16.30 uur
Data: 2 oktober, 6 november, 4 december 2024; 12 februari, 5 maart, 2 april, 14 mei, 11 juni 2025
Aanmelden voor 1 mei 2024.