Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Najaar 2024: De praktijk van geestelijke begeleiding

Over deze collegereeks
Titel: Eindportfolio Diploma Geestelijke Begeleiding
Onderdeel van opleiding tot: Leergang geestelijke begeleiding
Opleidingsinstantie: Titus Brandsma Instituut
Studielast: 126 uur
Praktische informatie
 • Doelgroep: Studenten die leergang willen afronden met een diploma

 • Studiepunten: 4,5

 • Prijs:  €650,-

Button aanmelden TBI

Afrondend Assessment van Eindportfolio voor Diploma Geestelijke Begeleiding

Na het behalen vijf deelcertificaten kunnen studenten een eindportfolio samenstellen voor het behalen van het diploma Leergang Geestelijke Begeleiding. In het eindportfolio tonen studenten de ontwikkeling in de vijf competenties middels reflecties. Studenten kunnen met behulp van de competentiematrix zelf bepalen hoe zij het portfolio samenstellen. Dit onderdeel wordt afgerond met een eindgesprek.

Doelstelling en eindcriteria leergang

Competenties

Mystagogische competentie, reflexieve competentie, hermeneutische competentie, spirituele competentie, dialogische competentie

Kennis van

 • christelijke tradities van spiritualiteit en mystiek, in openheid naar andere spirituele tradities
 • het proces van de geestelijke weg, waaronder de dynamiek van omvorming
 • herkennen van spanningsvelden; zoals tussen eigen autonomie en overgave, weten en niet-weten, twijfelen en vertrouwen

Vaardigheden

 • in het verhaal van een ander de spirituele grondlaag herkennen
 • het vermogen om het bewustzijn van wat wezenlijk is helpen verhelderen
 • gespreks- en begeleidingsvaardigheden
 • onderscheiding van dynamiek die leidt naar het wezenlijke
 • kunnen omgaan met verschillende perspectieven en taalvelden

Houding

 • een houding van ontvankelijkheid en innerlijke vrijheid, die zich uitdrukt in transparantie, leerbereidheid, dienstbaarheid, evenwicht, verbondenheid.

Aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier

Heeft u vragen?

Secretariaat
secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Onderwijs coördinator
Dr. Edwin van der Zande
edwin.vanderzande@titusbrandsmainstituut.nl