Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Voorjaar 2024: Het spirituele proces

Over deze collegereeks
Titel: Module II: Het spirituele proces
Onderdeel van opleiding tot: Geestelijk begeleider
Opleidingsinstantie: Titus Brandsma Instituut
Studielast: 126 uur
Praktische informatie
 • Doelgroep: Mensen die geestelijke begeleiding willen geven; mensen die hun inzicht in spirituele processen willen vergroten
 • Studievorm: zelfstudie
 • Colleges: digitale opnames
 • Studiepunten: 6
 • Interactie: 60 minuten met docent(en) per module op afspraak
 • Prijs:  €500,-
  €650,- met twee slotopdrachten en een certificaat

  Deze module komt in aanmerking voor puntenregistratie SKGV, indien cursist hier gebruik van wenst te maken wordt voor deze registratie door het SKGV (via de opleider) aanvullend €50,- in rekening gebracht.

 • Trefwoorden: spiritueel proces, onderscheiding en omvorming

Button aanmelden TBI

Inhoud

De geestelijke weg voltrekt zich als een spiritueel proces. Om zicht te krijgen op spirituele bewustwordings- en omvormingsprocessen is het behulpzaam om vertrouwd te raken met centrale thema’s uit de spirituele traditie.

In deze module staan we vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding stil bij een aantal van deze centrale thema’s, zoals onderscheiding en omvorming. Je vergroot hiermee uw inzicht in de verschillende aspecten van spirituele processen.

Flexibel studeren

Deze module volg je thuis in je eigen tijd. Studeer flexibel door het volgen van digitale lectures en bepaal je eigen leertempo. Je hebt recht op 30 minuten individuele tijd met de docenten (2) verbonden aan deze module.

Thema’s die onder meer aanbod komen:

 • Spiritualiteit als proces
 • Onderscheiding der geesten
 • Verlangen, voortgaan, volharden en vervulling

Toelatingseisen voor deze module

Wij verwachten van de student dat deze een HBO- of academische opleiding heeft afgerond.

Docenten

361989  krijn_pantsers_-_nieuw_licht_op_het_tbi

Poirters, A.H. (Ad) en Pansters, K (Krijn). Beiden zijn wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut

Aanmelden

Aanmelden kan  via dit formulier.

Heeft u vragen?

Secretariaat
secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Onderwijs coördinator
Dr. Edwin van der Zande
edwin.vanderzande@titusbrandsmainstituut.nl

Bekijk hier de overige modules in het kader van geestelijke begeleiding.