Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Najaar 2024: De praktijk van geestelijke begeleiding

Over deze collegereeks
Titel: De Praktijk van Geestelijke Begeleiding
Onderdeel van opleiding tot: Leergang geestelijke begeleiding
Opleidingsinstantie: Titus Brandsma Instituut
Studielast: 126 uur
Praktische informatie
 • Doelgroep: Mensen die geestelijke begeleiding (willen) geven. Geschikt voor beginners en gevorderden.
 • Data: Woensdagmiddag 11 september, zaterdag 14 september, zaterdag 19 oktober, zaterdag 23 november, zaterdag 14 december 2024
 • Onderwijsvorm: Deze module is enkel op locatie en live te volgen en is na afloop niet beschikbaar voor zelfstudie (zoals bij de andere modules wel het geval is).
 • Studiepunten: accreditatie aangevraagd
 • Prijs:  €650,-
  Er zijn geen slotopdrachten aan deze module verbonden; wel is er sprake van een dubbele begeleiding.

  Deze module komt in aanmerking voor puntenregistratie SKGV, indien cursist hier gebruik van wenst te maken wordt voor deze registratie door het SKGV (via de opleider) aanvullend €50,- in rekening gebracht.
 • Trefwoorden: mystagogie, gespreksvaardigheden met betrekking tot individuele geestelijke begeleiding en groepsgesprekken, waaronder collatio oefenen

Button aanmelden TBI

Inhoud

Deze module is met name gericht op het oefenen van gespreks- en luistervaardigheden ten dienste van geestelijke begeleiding. Telkens oefenen we in verschillende samenstelling en onder begeleiding van een supervisor. Naast de verschillende stappen in geestelijke begeleiding is er ook aandacht voor geweldloze communicatie en collatio, waarin het gaat om gemeenschappelijke onderscheiding.

Locatie

Locatie: TBM Stijn Buysstraat 11 Nijmegen.

Planning

Woensdag 11 september – 13.30-16.00 - Introductie
Zaterdag 14 september – 10.30-16.30 – Deel 1 Gespreksvoering geestelijke begeleiding
Zaterdag 19 oktober – 10.30-16.30 – Deel 2 Geweldloze communicatie
Zaterdag 23 november – 10.30-16.30 – Deel 3 Gespreksvoering geestelijke begeleiding
Zaterdag 14 december – 10.30-16.30 – Deel 4 Gespreksvoering geestelijke begeleiding

Thema’s die onder meer aanbod komen:

 • Gespreksvaardigheden
 • Geweldloze communicatie
 • Feedback ontvangen en geven
 • Collatio
 • Dialoog

Toelatingseisen voor deze module

Om deel te nemen aan de module ‘De praktijk van geestelijke begeleiding’ is enige ervaring in gespreksvoering vereist. Vooraf wordt potentiële deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun ervaring in gespreksvoering in relatie tot geestelijke begeleiding. Zo mogelijk kan het advies zijn eerst een van de andere modules te volgen ten einde een goede voorbereiding te hebben voor deze module.

Docenten

Dr. Jos Moons SJ, dr. Edwin van der Zande, en dr. Anne-Marie Bos, wetenschappelijk medewerkers Titus Brandsma Instituut

Aanmelden

Aanmelden kan tot 1 september 2024 via dit formulier of bovenstaande button.

Heeft u vragen?

Secretariaat
secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Onderwijs coördinator
Dr. Edwin van der Zande
edwin.vanderzande@titusbrandsmainstituut.nl