Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Opleiding: geestelijke begeleiding (2023-2025)

In de opleiding Geestelijke Begeleiding leer je mensen te begeleiden op hun geestelijke weg. Het Titus Brandsma Instituut verzorgt diverse collegereeksen in het kader van geestelijke begeleiding.

Opleiding geestelijke begeleiding 2023-2025 - 800x200

Programma en toelating

Wat gaan we doen in deze opleiding?

Deze opleiding bestaat uit vier afzonderlijke collegereeksen en een practicum. Ieder onderdeel bestaat uit 8 bijeenkomsten. Verderop op deze pagina is onder het kopje 'collegereeksen' meer informatie te vinden over de inhoud, thema's en docenten per reeks.

Onderstaande collegereeksen en practicum vormen samen de opleiding 'Geestelijke begeleiding':
> Deel I: Begeleiding op de geestelijke weg (najaar 2023)
> Deel II: Het spirituele proces (Voorjaar 2024)
> Deel III: Maatschappelijke spiritualiteit (najaar 2024)
> Deel IV: Keuzemodule: 
              - Passie en toewijding (voorjaar 2025)
              - Studieweek mystiek en/of masterclasses (opleidingsvarianten)
> Deel V: Practicum (2024-2025)

Wat is geestelijke begeleiding?

Geestelijke begeleiding is een vorm van mystagogie, mensen in contact laten zijn met het mysterie van hun leven. Een geestelijk begeleider helpt mensen daartoe in de zoektocht naar, en omgang met, wat hen ten diepste beweegt. Dit contact voltrekt zich in het leven als een geestelijke weg, een zoektocht vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en nieuwe ontdekkingen. Op deze weg komen mensen zichzelf tegen met alle positieve en negatieve kanten. In dit spirituele proces hoeft men echter niet alleen te staan. Deskundige geestelijk begeleiders zijn in staat om mensen te helpen op deze weg. Een geestelijk begeleider helpt mensen om te luisteren en kijken naar wat er gebeurt in de diepte van het bestaan.

Algemene informatie collegereeksen en practicum

Het is mogelijk de opleiding in zijn geheel te volgen, maar de delen zijn ook los te volgen als contractonderwijs. Let in beide gevallen goed op de uiterste aanmelddata.

Elke collegereeks en ook het practicum bestaat uit acht woensdagochtenden (10.00 – 12.30 uur). Gedurende deze ochtenden – maar ook in de voorbereiding ervan en de reflectie erop – vergroot u uw kennis en inzicht in geestelijke begeleiding, oefent u uw vaardigheden en werkt u aan uw houding als geestelijk begeleider. De colleges en het practicum vinden in Nijmegen plaats (Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11). De colleges zijn online te volgen – indien u echter de colleges in het kader van de opleiding volgt dan wordt fysieke aanwezigheid gevraagd (75% van de bijeenkomsten).

Toelatingseisen

Wij verwachten van de student dat deze een HBO- of academische opleiding heeft afgerond en werk-gerelateerde ervaring heeft met (geestelijke) begeleiding of zich daar concreet op voorbereidt.

Om deel te nemen aan het practicum is de afronding van deel I en II (collegereeksen) vereist, waardoor u aantoont in staat te zijn te reflecteren op de geestelijke weg, op spirituele processen en op uw eigen leerproces.

Digitale leeromgeving

U krijgt toegang tot de digitale leeromgeving van het Titus Brandsma Instituut (onderdeel van de Radboud Universiteit). Daarin treft u alle relevante studie informatie, roosters, mededelingen, opdrachten, literatuurverwijzingen, videobeelden en andere zaken die u voor uw studie nodig heeft. Voor tussentijdse opdrachten dient u ook via deze digitale leeromgeving uw bijdrage te leveren.


Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met onze medewerkers van het secretariaat via: secretariaat via secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.

Collegereeksen

Najaar 2023 | Deel I: Begeleiding op de geestelijke weg

In het concrete leven van mensen voltrekt zich het geestelijk leven van de mens als een weg, een zoektocht vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en nieuwe ontdekkingen. Deskundige geestelijk begeleiders zijn in staat om mensen te helpen op deze weg. Hierin speelt wederkerigheid een belangrijke rol.

Colleges op 8 woensdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur
Data: 6 en 20 september, 4 en 11 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december 2023
Aanmelden kan tot 28 augustus 2023.

Aanmelden

Aanmelden voor de opleiding of losse onderdelen (contractonderwijs) kan via het aanmeldformulier hieronder.

Schrijf je je in voor een los onderdeel? Let dan goed op de uiterste aanmelddata, deze verschillen per studieonderdeel.

Voorjaar 2024 | Deel II: Het spirituele proces

De geestelijke weg voltrekt zich als een spiritueel proces. Om zicht te krijgen op spirituele bewustwordings- en omvormingsprocessen is het behulpzaam om vertrouwd te raken met centrale thema’s uit de spirituele traditie.

Colleges op 8 woensdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur
Data: 14 en 28 februari, 13 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 juni 2024.
Aanmelden kan tot 5 februari 2024.

Vragen?

Secretariaat
secretariaat@
titusbrandsmainstituut.nl


Onderwijs coördinator

Dr. Bos, J.M. (Anne-Marie)
a.bos@
titusbrandsmainstituut.nl

Najaar 2024 | Deel III: Maatschappelijke spiritualiteit

De geestelijke weg voltrekt zich in het gewone leven, midden in de samenleving. We leven in verbondenheid met anderen; mensen met wie we samenwerken; buren en vrienden; geestverwanten; mensen die we ontmoeten. We vervullen daarin ook verschillende rollen. Wat betekent dit voor het gaan van de geestelijke weg?

Colleges op 8 woensdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur
Data: 4 en 18 september, 2 en 16 oktober, 6 en 20 november, 4 en 11 december 2024
Aanmelden kan tot 26 augustus 2024.

Voorjaar 2025 | Deel IIII: Passie en toewijding

Een belangrijke voedingsbodem voor spiritualiteit is het ontdekken van wat je ten diepste raakt, waar je enthousiast van wordt, waar je warm voor loopt. Hoe houd je hier contact mee in tijden van crisis? En hoe houd je het uit als je het contact hiermee verloren bent? In de spiritualiteit zijn passie en toewijding belangrijke thema’s.

Colleges op 8 woensdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur
Data: 12 februari, 5 en 19 maart, 2 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 juni 2025
Aanmelden kan tot 3 februari 2025.