Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Deel V: Practicum 2024-2025

Over deze collegereeks
Titel: Practicum Geestelijke Begeleiding
Onderdeel van opleiding tot: Geestelijk begeleider
Opleidingsinstantie: Titus Brandsma Instituut
Studielast: 126 uur
Praktische informatie
  • Doelgroep: Mensen die geestelijke begeleiding (willen) geven.
  • Data:  2 oktober, 6 november, 4 december 2024; 12 februari, 5 maart, 2 april, 14 mei, 11 juni 2025
  • Colleges: op 8 woensdagmiddagen van 14.00 – 16.30 uur
  • Studiepunten: 4,5
  • Prijs:   1300,-
  • Trefwoorden: mystagogie, gespreksvaardigheden, oefenen

Button aanmelden TBI

Inhoud

In het practicum oefent u in het geven van geestelijke begeleiding. Centraal staat in het practicum de mystagogische competentie, waarbij u leert de spirituele ruimte te openen door middel van verschillende vormen. Daarnaast oefent u met intervisie, zowel binnen de practicumbijeenkomsten als daarbuiten. Ook oefent u met casuïstiek en wordt aandacht besteed aan de dialogische en communicatieve competentie.

Locatie

Locatie: TBM Stijn Buysstraat 11 Nijmegen.

Thema’s die onder meer aanbod komen:

  • De persoon van de geestelijk begeleider als instrument
  • Geweldloze communicatie
  • Feedback ontvangen en geven

Toelatingseisen voor deze collegereeks

Om deel te nemen aan het practicum is de afronding van deel I en II (collegereeksen) vereist, waardoor u aantoont in staat te zijn te reflecteren op de geestelijke weg, op spirituele processen en op uw eigen leerproces. Daarnaast verwachten wij dat u werk-gerelateerde ervaring heeft met (geestelijke) begeleiding.

Docenten

Zande, E.L.R. van der (Edwin), en dr. Bos, J.M. (Anne-Marie), wetenschappelijk medewerkers Titus Brandsma Instituut

Aanmelden

Aanmelden kan voor 1 mei 2024.

Heeft u vragen?

Secretariaat
secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Onderwijs coördinator
Dr. Bos, J.M. (Anne-Marie)
a.bos@titusbrandsmainstituut.nl