Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

School voor Spiritualiteit

Wat is dat?

Een van de onderzoekslijnen van het Titus Brandsma Instituut betreft het wijsgerig-theologisch onderzoek naar de actuele betekenis en relevantie van de christelijke spirituele en mystieke traditie en het religieus leven in de hedendaagse samenleving. Op welke wijze krijgt spiritualiteit vorm in het professionele en maatschappelijke handelen van de huidige tijd, in hedendaagse praktijken en in de context van maatschappelijke organisaties? Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelt het TBI een onderwijs- en vormingsaanbod, waarbij de focus ligt op het beschrijven, begrijpen en begeleiden van het spirituele proces van mensen actief in diverse maatschappelijke contexten. Zij kunnen deelnemen aan de verschillende cursussen, lezingen en masterclasses van de School voor Spiritualiteit.

Voor wie?

Spirituele Thema’sSchool voor spiritualiteit

De School voor Spiritualiteit is er voor mensen (in organisaties) die hun eigen spiritualiteit willen leren ontdekken, doorgronden en/of verdiepen. Het beschrijven, begrijpen en begeleiden van het spirituele proces van mensen actief in specifieke maatschappelijke contexten gebeurt vooral aan de hand van spirituele thema’s. Door middel van het bestuderen van deze thema’s worden vruchtbare verbindingen gelegd tussen de eigen ervaringen van de deelnemers en de christelijke religieuze tradities en scholen van spiritualiteit, zoals die van de benedictijnen, cisterciënzers, kartuizers, franciscanen, karmelitieten en moderne devoten. Het leerproces krijgt daarbij de vorm van een wederkerig betrekkingsgebeuren, een dialogische hermeneutiek en een inspirerende wisselwerking die ruimte geeft aan samenspraak en tegenspraak met de tradities.

Onze actuele thema’s zijn:

  • Toewijding
  • Leiderschap
  • Schepping

Spirituele Bronnen

Binnen de School voor Spiritualiteit wordt de spiritualiteit van religieuze en mystieke tradities ontsloten en vruchtbaar gemaakt voor de geleefde spiritualiteit van individuen en groepen in de hedendaagse samenleving. Dit gebeurt op toegankelijke wijze en vanuit verschillende perspectieven (historisch-kritisch, hermeneutisch-mystagogisch, praktisch-theologisch). Deze interdisciplinaire insteek maakt het mogelijk om samen te zoeken naar de betekenis van spirituele en mystieke bronnen (auteurs, tradities, teksten) als inspiratie voor het eigen leven en de eigen praktijk en ten behoeve van de eigen zingeving, identiteit, morele vorming en levensoriëntatie. De wijsgerig-theologische analyse staat daarbij steeds ten dienste van de eigen, geleefde, alledaagse spiritualiteit en de betekenis die hieraan verleend wordt.

Onze actuele bronnen zijn:

  • Thomas van Kempen
  • Thomas Merton
  • Titus Brandsma

Verzorgen van colleges

Voorheen organiseerde het Titus Brandsma Instituut onder de noemer School voor Spiritualiteit onder andere de opleiding Geestelijke Begeleiding en de opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit. Hoewel deze opleidingen als zodanig gestopt zijn, blijft het Titus Brandsma Instituut de colleges die voor deze opleidingen werden verzorgd aanbieden als onderdeel van de postinitiële 2-jarige opleiding Geestelijke Begeleiding,georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam.

De collegereeksen vinden plaats in Nijmegen.
De opleiding Geestelijke begeleiding is in Amsterdam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie:

  1. Edwin van der Zande, edwin.vanderzande@titusbrandsmainstituut.nl
  2. Krijn Pansters, krijn.pansters@titusbrandsmainstituut.nl