Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Ons onderzoek

Het Titus Brandsma Instituut staat voor de academische studie van de spiritualiteit in het licht van de christelijke traditie in verleden en heden, ten dienste van kerk en samenleving door middel van publicaties, onderwijs en vorming.

Het wetenschappelijk onderzoek aan het Titus Brandsma Instituut heeft vanaf de oprichting in 1968 altijd een heel eigen kleur en profiel gehad. Sinds de oprichting heeft het TBI nationaal en internationaal naam en faam in het religieuze, culturele en intellectuele landschap weten te verwerven en te handhaven. Het Titus Brandsma Instituut is qua traditie en karakter onlosmakelijk verbonden met de universitaire wereld, het religieus leven en de samenleving.

Ons onderzoek is georganiseerd rond de volgende drie onderzoekslijnen:

Meer informatie over ons onderzoek en de wetenschappelijke koers van het TBI is te vinden in ons Wetenschapsplan 2022-2026 (pdf, 227 kB).

Onderzoekslijnen

Bronnen en grondslagen van christelijke spiritualiteit en mystiek

Spiritualiteit van het religieus leven

Maatschappelijke spiritualiteit

Bijzondere leerstoelen

FFTR

Per juni 2020 is Marc de Kesel aangesteld als bijzonder hoogleraar ‘Theologie, mystiek en moderniteit’ aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR). Deze bijzondere leeropdracht geldt voor een periode van drie jaar. Marc richt zich in deze functie op onderwijs en onderzoek over dezelfde thema’s als aan het TBI:
– vroeg-moderne Franse mystiek en de invloed ervan op het denken van de twintigste eeuw en
– de relatie tussen mystiek/spiritualiteit en moderne beeldende kunst.

KU Leuven

Inigo Bocken is met ingang van 1 februari 2021 benoemd tot hoogleraar Mystieke Theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

Inhoudelijk zal de leeropdracht zich richten op systematische vragen naar de soms problematische relatie tussen mystiek en theologie, dit vooral vanuit het perspectief van recentere theologische en wijsgerige ontwikkelingen (o.a. Rahner, Certeau, Blondel, maar ook Brandsma).

Door deze benoeming krijgt de al bestaande samenwerking tussen het Titus Brandsma Instituut en de KU Leuven ook een institutionele inbedding. De samenwerking zal ook de internationale uitstraling van het Titus Brandsma Instituut versterken.