Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Gastonderzoekers (Visiting research fellows)

Het Titus Brandsma Instituut faciliteert gastonderzoekers (visiting research fellows). Het TBI stelt hiervoor deelfinancieringen ter beschikking.

De gastonderzoeker is een onderzoeker die in het onderzoeksveld van het TBI opereert en wiens onderzoek past binnen het wetenschapsplan. De gastonderzoeker doet in het onderzoeksveld zelfstandig onderzoek. De gastonderzoeker wordt ondergebracht in de onderzoekslijn waar zijn of haar onderzoek is gesitueerd. De duur van het gastonderzoekerschap kan varieren van een aantal maanden tot een jaar, met opties tot verlenging.

Het TBI wil zodoende zijn ambitie waarmaken in de Lage Landen en internationaal een toonaangevend onderzoekscentrum te zijn voor de studie van de spirituele en mystieke traditie, de verschillende scholen van spiritualiteit in relatie tot het gepraktiseerde religieus leven en de hedendaags-maatschappelijke relevantie van deze spirituele en mystieke traditie.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Herman Westerink.