Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

PhD en Promoveren

Het Titus Brandsma Instituut biedt de mogelijkheid promotietrajecten te begeleiden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Herman Westerink.

Verschillende TBI-medewerkers heeft promotierecht verkregen. Wij zullen actief inzetten op de werving en begeleiding van PhD-scholars en het ontwikkelen van daarvoor bestemde projecten middels projectaanvragen (derde-geldstroom financiering).

Graduate School for the Humanities
Deze PhD-scholars zullen ingeschreven worden bij de Graduate School for the Humanities (GSH) en conform de GSH-richtlijnen geëvalueerd en gemonitord worden.

TBI-fellowship

Studenten en postdocs van over de wereld kunnen zich aansluiten bij het TBI-fellowship platform. Het is een multi-disciplinair netwerk van (inter)nationale studenten en postdocs die onderzoek doen naar christelijke spiritualiteit en mystiek.

De TBI-fellows komen twee keer per jaar bij elkaar om hun onderzoeksvoortgang en –resultaten met elkaar te delen.

Wil jij ook TBI-fellow worden?
Heb jij een onderzoeksvraag, maar heb je nog niet de mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan? Dien dan een verzoek in om TBI-fellow te mogen worden. Stuur je CV en onderzoeksvoorstel(len) naar herman.westerink@ru.nl. Als de Wetenschapscommissie van het instituut je voorstel vervolgens goedkeurt, ben je geaccepteerd als TBI-fellow.

Momenteel zijn er 10 TBI-fellows verbonden aan het Titus Brandsma Instituut. Onder andere uit Nederland, België, Duitsland, Polen en Tanzania. Hun aandachtsgebieden zijn zeer divers en uiteenlopend.

Promovendi

  • Chua, Samuel, The role of Benedictine spirituality in Nicholas of Cusa. Begeleider: prof. dr. Inigo Bocken
  • Claus, Sicco, Redeem Us from Shallowness. An Interpretation of the Spiritual Heritage of John Main. Begeleiders: prof. dr. Peter Nissen (RU FTR) en prof. dr. Inigo Bocken
  • Copier, Jorien, Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school (Breaking and Sharing Stories: Leadership and Ultimate Meaning in Catholic Primary Schools). Begeleiders: prof. dr. C.A.M. Hermans (RU FTR) en dr. T.S.M. van der Zee
  • Groningen, Sandra van, Spiritualiteit, Leiderschap en Narratieve Identiteit Katholieke VO-scholen (Fostering spiritual discernment in school leadership in catholic secondary schools). Begeleiders: prof. dr. C.A.M. Hermans (RU FTR) en dr. T.S.M. van der Zee
  • Roman Gruijters,  Mystieke vroomheid en/of politiek cynisme in het vroegmoderne Frankrijk: Het ideaal van ‘la sainte indifférence’ in het spanningsveld van de mystiek, theologie en de machtspolitiek bij Père Joseph en kardinaal Richelieu, Hoofdpromotor: Marc De Kesel, Co-promotor Gian Ackermans (FFTR)
  • Kruip, Marjolein, Kunst, devotie en reizen. Materiële getuigenissen van geografische netwerken in laatmiddeleeuws Europa. Begeleiders: prof. dr. Jos Koldeweij (RU Letteren) en dr. Charles Caspers
  • Lieven De Maeyer: Logophasis and Automatism: A Quietist Legacy in Avant-Garde Art? Hoofdpromotor: Marc De Kesel, Co-promoger: Mette Gieskes (Fac Letteren)
  • Stefaan Neirynck: Monastieke spiritualiteit en theologie in oost en west. De sermones van Guerric van Igny (ca. 1087?–1157) en de catechesen van Symeon Neotheologos (949-1022), Hoofdpromotor: Marc De Kesel, Copromotor: Inigo Bocken
  • Nwachukwu, Anthony, Johann Baptist Metz’ theory of suffering in the African political theology: Confronting Metz’ theology with African philosophical and theological perspectives, Begeleiders: Prof. dr. Inigo Bocken en dr. Herman Westerink
  • Tissink, Hans, De invloed van Thomas van Kempen op Erasmus – een mystagogisch onderzoek. Begeleiders: prof. dr. Peter Nissen (RU FTR) en prof. dr. Inigo Bocken