Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Spiritualiteit en religieus leven

In de onderzoekslijn Spiritualiteit van het religieus leven wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen mystiek en spiritualiteit en de geleefde praktijk in de verschillende scholen van spiritualiteit, zoals die geassocieerd zijn met de verschillende ordes en congregaties. Er wordt in dit onderzoek nadrukkelijk een beroep gedaan op de bestaande expertises en praktijken in de geleefde wereld van de religieuzen. In deze onderzoekslijn kunnen de volgende elementen worden onderscheiden:

  1. Historisch en wijsgerig-theologisch onderzoek naar de verschillende scholen van spiritualiteit en mystiek zoals deze geassocieerd zijn met de verschillende vormen van religieus leven (ordes en congregaties)
  2. Hermeneutisch-mystagogisch onderzoek.

a. Historisch en wijsgerig-theologisch onderzoek naar de verschillende scholen van spiritualiteit en mystiek zoals deze geassocieerd zijn met de verschillende vormen van religieus leven (ordes en congregaties).
Zoals Karmelitaanse spiritualiteit, Benedictijnse spiritualiteit, Vincentiaanse spiritualiteit, Ignatiaanse spiritualiteit, Dominicaanse spiritualiteit, Franciscaanse spiritualiteit en Augustijnse spiritualiteit en andere.

In aansluiting op het literair-historisch onderzoek wordt in deze lijn onderzoek gedaan naar de doorwerking en het karakter van de verschillende concrete gestalten van scholen van spiritualiteit in de laatmoderne tijd en hedendaagse context. De vraag naar de relatie tussen spiritualiteit en mystiek, politiek en vormen van maatschappelijk engagement (contemplatie en actie) wordt hier nadrukkelijk gesteld.

In het bijzonder gaat hier de aandacht uit naar Karmelitaanse spiritualiteit en mystiek en de doorwerking daarvan in leven en werk van Titus Brandsma. Het Brandsma-onderzoek zal in de komende jaren een zeer centrale plaats innemen in deze onderzoekslijn.

b. Hermeneutisch-mystagogisch onderzoek.
Dit onderzoek stelt zich tot doel de plaats en betekenis van het religieus leven en van scholen van spiritualiteit in de hedendaagse samenleving te onderzoeken en te preciseren. De aandacht gaat uit naar de wijze waarop individuen in een hedendaagse context met het religieuze leven verbonden kunnen zijn, met die traditie om kunnen gaan in hun zoektocht vorm te geven aan hun eigen geestelijk leven.