Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Literair-historisch onderzoek naar Moderne Devotie en mystiek.

Naast tekstedities (afronding Geert Grote editieproject) ligt de nadruk op onderzoek naar monastieke en mystieke tradities die van invloed zijn geweest op de Moderne Devotie, de relatie tussen mystiek en ascese (deugdbeoefening) in de Moderne Devotie en de receptie en doorwerking van Moderne Devotie in de verschillende vormen van mystiek en de verschillende scholen van spiritualiteit in de vroegmoderne tijd.

Het onderzoek zal met name gericht zijn op

  • de studie van een unieke, in de context van de Moderne Devotie ontstane, mystieke cultuur in de Lage Landen (met name in vrouwenkloosters) in de 15e en 16e eeuw, en
  • de studie van de invloed van de Moderne Devotie op verschillende scholen van spiritualiteit en mystiek in de vroegmoderne tijd. Om dat laatste van een kader te voorzien, wordt ook onderzoek verricht naar de bloeiperiode van de moderne mystiek (16e en 17e eeuw) op zich, in de context van een veelheid van confessionele en spirituele stromingen en met een bijzondere aandacht voor karmelitaanse mystiek. Het onderzoek naar de Moderne Devotie wil zodoende een bijdrage leveren aan de studie van een brede spirituele/mystieke cultuur en draagt bij aan de kennis en het openleggen van christelijk erfgoed voor een hedendaags publiek.