Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Wijsgerig-theologische reflectie op de grondbegrippen in en de betekenis en plaats van de spirituele en mystieke traditie

De nadruk ligt hier op de vraag naar het specifiek ‘moderne’ van de spiritualiteit en mystiek zoals die vanaf de zestiende eeuw tot in onze tijd op verschillende wijzen vorm krijgen. Op de vraag naar de relatie tussen spiritualiteit, mystiek en ascese in de verschillende mystieke en spirituele scholen. En op de vraag naar het kritisch potentieel van spirituele en mystieke discoursen vis-à-vis de basisparadigma’s en –structuren van de moderne cultuur.

Daarbij wordt ook de vraag gesteld naar de context waarin, de motieven waarom en de wijze waarop in de twintigste eeuw spiritualiteit en mystiek hernieuwd in de belangstelling kwamen te staan (in wetenschap, politiek, kunst, populaire cultuur).

Dit laatste krijgt met name gestalte in het onderzoek naar de relatie tussen mystiek, spiritualiteit en kunst. Hier wordt de vraag gesteld in welke mate en op welke wijze spirituele en mystieke bronnen, praktijken en ervaringen van invloed zijn geweest op verschillende kunststromingen en – vormen, en welke de relatie is tussen spirituele/mystieke en esthetische beleving.