Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Over ons

Mission statement Titus Brandsma Instituut

Het Titus Brandsma Instituut staat voor de academische studie van de spiritualiteit in het licht van de christelijke traditie in verleden en heden, ten dienste van Kerk en samenleving door middel van publicaties, onderwijs en vorming.

Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Het Titus Brandsma Instituut is in 1968 opgericht op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Radboud Universiteit en de Nederlandse Karmelprovincie en met als doel wetenschappelijk onderzoek te doen naar christelijke mystiek en spiritualiteit.

Het onderzoek richt zich op de vele vormen van christelijke spiritualiteit, zoals die bijvoorbeeld te vinden zijn in de Moderne Devotie, in de teksten van mystici zoals Ruusbroec, Teresa van Avila of Simone Weil, of in het leven van religieuzen in hun kloosterordes en congregaties.

Daarnaast zet het Titus Brandsma Instituut sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd publiek. Twintig zeer bevlogen en gepassioneerde medewerkers vormen het gezicht van het TBI, en laten in hun werk zien hoe christelijke mystiek en spiritualiteit nog altijd betekenisvol kan zijn voor onze tijd, voor het begrijpen van onze cultuur en samenleving, en voor individuele zingeving.​

Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar het leven en werk van Titus Brandsma en de wijze waarop zijn maatschappelijk engagement en passie voor journalistiek en onderwijs onlosmakelijk verbonden is met een spiritueel leven. De studie van de spirituele cultuur in verleden en heden, en van de verschillende manieren waarop mensen aan hun geestelijke zoektocht vorm en inhoud hebben gegeven, staat bij het TBI centraal.

Wij verzorgen op basis van deze wetenschappelijke inzichten, onder andere voor de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), onderwijs op gebied van geestelijke begeleiding en vorming. In de vorm van leesgroepen, lezingen, de Studieweek Mystiek en de Nacht van de Mystiek delen wij onze kennis en inzichten met geïnteresseerden.

Wij zetten onze deskundigheid op gebied van zingeving en spiritualiteit ook in voor bedrijven en organisaties.

Ter nagedachtenis van Titus Brandsma
Het TBI ontleent zijn naam aan Titus Brandsma. Hij was een veelzijdig man en altijd gericht op zijn medemens die het minder had. De karmeliet Brandsma was hoogleraar in de wijsbegeerte en de geschiedenis van de vroomheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1932/1933 was Brandsma rector magnificus. Brandsma verzette zich tegen het nazisme. In 1942 werd hij gearresteerd door de Duitse bezetters en hij stief op 26 juli van dat jaar in Dachau.