Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

ANBI

Gegevens ANBI-status

Naam: Stichting Titus Brandsma Instituut
Fiscaal nummer: 002969294
Contactgegevens: Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT  Nijmegen
Tel. 024 3612162
E-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
De bestuursleden van het Titus Brandsma Instituut ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die zij als bestuurslid voor het Instituut verrichten. Beloning van de medewerkers van het instituut, daar waar in dienst van het instituut, geschiedt volgend de CAO Bijzondere Universiteiten.

De samenstelling van het bestuur
prof. dr. J. B. Oosterman, voorzitter
Drs. A.P.G.M. Peters, penningmeester
T. van der Gulik o.carm, secretaris
drs. C. M. van den Heuvel
M. Pasop o.carm
Drs. S. Bruijns o.carm
M. Rijpkema o.carm

De doelstelling van het Instituut
Het Titus Brandsma Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd publiek. Het Titus Brandsma Instituut, opgericht in 1968 op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Radboud Universiteit en de Karmelprovincie, staat al 50 jaar nationaal en internationaal hoog aangeschreven. Twintig zeer bevlogen en gepassioneerde medewerkers vormen vandaag de dag het gezicht van het TBI.

Onderzoek en onderwijs
Het Titus Brandsma Instituut verenigt wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Wij bestuderen de grondslagen, geschiedenis en de thematiek van historische en hedendaagse vormen van christelijke mystiek en spiritualiteit. De studie van de spirituele cultuur in verleden en heden, en van de verschillende manieren waarop mensen aan hun geestelijke zoektocht vorm en inhoud hebben gegeven, staat bij het TBI centraal.

Wetenschapsplan 2022-2026
Het wetenschappelijk onderzoek aan het Titus Brandsma Instituut heeft vanaf de oprichting in 1968 altijd een heel eigen kleur en profiel gehad. In het wetenschapsplan 2022-2026 worden ambities gearticuleerd die richting zullen geven aan het onderzoek binnen het Titus Brandsma Instituut in de komende jaren.

Naslag

Hier vindt u de eerder gepubliceerde jaarverslagen, de financiële jaarrapporten en het wetenschapsplan van het TBI.