Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Titus Brandsma

Het Titus Brandsma Instituut (TBI) is in 1968 opgericht op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de Nederlandse Karmelprovincie ter nagedachtenis aan prof. dr. Titus Brandsma (1881-1942), karmeliet. Het Titus Brandsma Instituut verenigt wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Wij bestuderen de grondslagen, geschiedenis en de thematiek van historische en hedendaagse vormen van mystiek en spiritualiteit. De studie van de spirituele cultuur in verleden en heden, en van de verschillende manieren waarop mensen aan hun geestelijke zoektocht vorm en inhoud hebben gegeven, staat bij het TBI centraal.
> Lees meer over het Titus Brandsma Instituut

Professor Brandsma
Vanaf de oprichting van de Katholieke Universiteit in 1923 tot zijn dood in 1942 bekleedde Titus Brandsma de functie van hoogleraar in de Wijsbegeerte en de Geschiedenis van de vroomheid, met name in de Nederlandse mystiek. Het Titus Brandsma Instituut werd opgericht om de wetenschappelijke activiteiten van Titus Brandsma met betrekking tot de studie van de spiritualiteit en de mystiek voort te zetten.

Godsbegrip volgens Titus Brandsma
In 1932 hield Titus Brandsma tijdens de Dies van de Katholieke Universiteit Nijmegen een rede over het Godsbegrip die veel stof deed opwaaien. De tekst is (ook) nu nog zeer relevant:

‘Onder de vele vragen die ik mijzelf stel, houdt wel geen mij meer bezig dan het raadsel, dat de zich ontwikkelende mens, prat en fier op zijn vooruitgang, zich in zo grote getale afkeert van God. Ontstellend is het, dat wij in onze tijd van zo grote vooruitgang op allerlei gebied staan voor een, als een besmettelijke ziekte voortwoekerende godsontering en godsontkenning. Hoe is het godsbeeld zo verduisterd, dat zovelen er niet meer door getroffen worden? Is daar tekort alleen aan hun zijde? Of wordt er iets van ons gevraagd om het weer in helderder licht te doen stralen over de wereld en mogen wij de hoop hebben, dat een studie van het godsbegrip deze grootste aller noden tenminste lenigen zal?’

De complete tekst van de Diesrede – en andere teksten van Titus Brandsma – vindt u op onze speciale website: titusbrandsmateksten.nl
Voor meer informatie over het leven van Titus Brandsma verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Karmelprovincie.