Discussie

Hoe komt het dat in Amerika burgerschap onlosmakelijk verbonden is met geloof en geloof met patriottisme? Welke betekenis heeft dit voor de democratie? Welk verschil ligt hier met Nederland? Hoe moeten wij burgerschap opvatten, politiek of maatschappelijk, en wat is het verschil tussen beide? Welke betekenis hebben geloof en kerken voor burgerschap in Nederland? Is er iets in het christelijk geloof zelf dat burgerschap stimuleert en, zo ja, hoe? Of wordt geloof tegenwoordig vooral als belemmering gezien voor volwaardig burgerschap?

Lees meer en discussieer mee