Gelijkheid

Gelijkheid: vanzelfsprekend of juist niet?

Gelijkheid is een van de belangrijke waarden van de Nederlandse samenleving. De Grondwet opent zelfs in artikel 1 met de norm dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld en niet gedis-crimineerd mag worden. Het zou dus wel goed gesteld moeten zijn met gelijkheid in Nederland.

Waarom Tocqueville?

Alexis de Tocqueville zag dat gelijkheid een voorwaarde was voor het functioneren van een democratie. Een aristocratische samenleving die gebaseerd is op verschil gaat niet samen met een moderne democratie. De ontwikkeling in de richting van democratie en de ontwikkeling naar meer gelijkheid gaan volgens Tocqueville hand in hand.

'De meest aanhoudende en brandende vraag in het leven is, ‘Wat doe je voor anderen?’'

Martin Luther King Jr.

Discussie

  • Bieden de ideeën van Alexis de Tocqueville ons een meerwaarde voor het denken over het belang van gelijkheid voor een levendige democratie?
  • Welke vorm of welke vormen van gelijkheid zijn relevant voor een democratie?
  • Welke uitwerking heeft het geloof volgens De Tocqueville op de bevordering van gelijkheid die essentieel is in een democratie? Heeft dit ook betekenis voor de Nederlandse situatie?
  • Zijn de ‘gescheiden werelden’ van Nederlanders een probleem voor de democratie?