Het succes van het geloof in de democratie

Naar een nieuw elan?

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is Nederland in snel tempo ontkerkelijkt. Dit verschijnsel was niet nieuw. De eerste golf van ontkerkelijking dateert al van de tweede helft van de 19de eeuw. Nieuw was wel dat de ontkerkelijking zo snel ging dat velen ervan uitgingen dat religieus geloof een aflopende zaak zou zijn. Inmiddels weten wij beter. Geloof is geen aflopende zaak.

Waarom Tocqueville?

geloof3Het hele werk van Tocqueville is doortrokken van het besef van het belang van het christelijk geloof voor de democratie. Hij zag dat het geloof doorwerkt in de beleving van vrijheid, gelijkheid, instituties, burgerschap, waarden en normen of de plaats van welzijn, geluk en eigenbelang in een democratie - allemaal essentiële begrippen in een democratie.

‘Het christelijk geloof is niet een boodschap die geloofd moet worden, maar een ervaring van geloof die tot een boodschap wordt.’

Edward Schillebeeckx

Discussie

  • Wat is het in het geloof dat van blijvende betekenis is voor de democratie?
  • Wat is het ‘geheim’ van de kerken in Amerika?
  • Wat moet de houding van kerken zijn tegenover het ‘grondgevoel’ van de tijdgeest?
  • In hoeverre raakt het geloof de politiek en wat moet de opstelling van kerken tegenover politiek zijn?
  • Wat valt uit het werk van Tocqueville te leren voor kerken in Nederland vandaag de dag?