Naar een nieuw elan?

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is Nederland in snel tempo ontkerkelijkt. Dit verschijnsel was niet nieuw. De eerste golf van ontkerkelijking dateert al van de tweede helft van de 19de eeuw. Nieuw was wel dat de ontkerkelijking zo snel ging dat velen ervan uitgingen dat religieus geloof een aflopende zaak zou zijn. Inmiddels weten wij beter. Geloof is geen aflopende zaak. De ontkerkelijking gaat door, maar mensen zoeken naar ‘zin’, zijn bezig met ‘spiritualiteit’, combineren elementen van uiteenlopende religies en zijn ‘zwevende gelovigen’ geworden. In de samenleving en de politiek wordt volop over geloof gediscussieerd, al komt dat voor een belangrijk deel voor rekening van de islam. Wanneer geloof, samenleving en democratie elkaar wederzijds beïnvloeden, kunnen de geschetste ontwikkelingen ons om die reden alleen al niet onverschillig laten.

Wat is er aan de hand met het christendom in Nederland? Zijn wij in de loop van de decennia misschien vergeten waar het in het geloof in wezen om gaat? Tocqueville wist niet hoe het christendom in Europa zijn jeugdige energie kon terugkrijgen. Weten wij het wel? Lees verder