Discussieer mee

Wat is het in het geloof dat van blijvende betekenis is voor de democratie? Wat is het ‘geheim’ van de kerken in Amerika? Wat moet de houding van kerken zijn tegenover het ‘grondgevoel’ van de tijdgeest? In hoeverre raakt het geloof de politiek en wat moet de opstelling van kerken tegenover politiek zijn? En wat valt uit het werk van Tocqueville te leren voor kerken in Nederland vandaag de dag?

Lees meer en discussieer mee