Welzijn, geluk en eigenbelang

Welzijn quote Paus Franciscus

Mag het ook een beetje plezierig zijn?

Opofferingsgezindheid, onbaatzuchtigheid en oog voor de ander – iedereen zal eigenschappen als deze herkennen als persoonlijke en maatschappelijke deugden. Afgezet tegen het streven naar persoonlijk welzijn, het najagen van het eigen geluk en handelen in het eigenbelang komen deze laatste duidelijk minder goed uit de verf.

Waarom Tocqueville?

Alexis de Tocqueville was geen wereldvreemde dromer. Hij had een goed gevoel voor de drijfveren van menselijk gedrag en onderkende menselijke strevingen in het leven van alledag. Tocqueville zag bovendien dat juist in een democratie de drang tot welzijn, het najagen van geluk en een goed oog voor het eigenbelang onvermijdelijk waren. In een democratie zijn mensen aan elkaar gelijk; welstand ligt binnen ieders bereik en mensen zijn dan ook gepassioneerd bezig om dat te bereiken.

‘Alle religies zijn erop gericht om ons te leren hoe wij te midden van lijden een vreugdevol, sereen en goedgunstig leven kunnen leiden.’

Karen Armstrong

Discussie

  • Wat is de plaats van welzijn, geluk en eigenbelang in een democratische samenleving?
  • Hoe moeten wij het nastreven van welzijn en geluk en handelen uit eigenbelang beoordelen?
  • Hoe verhouden deze begrippen zich tot geloof? Zijn zij daarmee goed te verenigen of zijn zij juist verdacht?
  • Hoe verhouden democratie en geloof zich juist waar het om deze begrippen gaat?