Mag het ook een beetje plezierig zijn?

Opofferingsgezindheid, onbaatzuchtigheid en oog voor de ander – iedereen zal eigenschappen als deze herkennen als persoonlijke en maatschappelijke deugden. Afgezet tegen het streven naar persoonlijk welzijn, het najagen van het eigen geluk en handelen in het eigenbelang komen deze laatste duidelijk minder goed uit de verf. Religies zullen eerder waarden als opofferingsgezindheid, onbaatzuchtigheid en oog voor de ander aanprijzen dan het streven naar persoonlijk welzijn, het najagen van geluk en handelen in het eigenbelang.

Tegelijk zijn persoonlijk welzijn en het vinden van geluk in ons leven van groot belang. Alleen al wanneer wij naar reclames van allerlei producten en diensten kijken, vertellen zij dat wij daardoor een hogere mate van welzijn bereiken en gelukkiger zullen worden. Er is zelfs een hele wellness industry op gang gekomen. Wanneer wij voor de belofte van welzijn en geluk ongevoelig zouden zijn, zouden de reclames het al snel over een andere boeg gooien. En is het streven daarnaar op zich niet al een teken dat wij gericht zijn op ons eigenbelang?

Welzijn, geluk, eigenbelang – het zijn begrippen die vooral persoonlijke betekenis hebben. Welke plaats hebben welzijn, geluk en eigenbelang in een democratische samenleving? Zij deze waarden contrair aan het geloof of kunnen zij daarmee goed samengaan? Draagt geloof zèlf bij aan het geluksgevoel van gelovigen? Lees verder