Discussieer mee

Wat is de plaats van welzijn, geluk en eigenbelang in een democratische samenleving? En hoe moeten wij het nastreven van welzijn en geluk en handelen uit eigenbelang beoordelen? Hoe verhouden deze begrippen zich tot geloof? Zijn zij daarmee goed te verenigen of zijn zij juist verdacht? Hoe verhouden democratie en geloof zich juist waar het om deze begrippen gaat?

Lees meer en discussieer mee